Landsbyhistorier.dk

Rappestenen

Er en af de mange sten, der ”er blevet” kastet mod en kirke. Historien lyder (NPP): ”Hvor nu Hyllinge Stationsplads er, laa der en Sten, der hed Rappestenen. Den ragede vel 2 Alen op over Jorden [ca. 1,3 m], og henved en 8 Alen i Omkreds.…
Landsbyhistorier.dk

Præsten og Naboen

Det har vist altid været kært at kunne gøre lidt grin med sin præst, eller med ærefrygt at brygge historier på hans overnaturlige evner. Han stod jo i forbindelse med de højere magter. Tænk blot på oprindelsen til ”Hokus Pokus”,…
Landsbyhistorier.dk

Helligovnspræsterne

Som det fremgår af det følgende, er det ikke helt almindelige præster, der omtales: - ”Naar man fra Hyllinge følger Vejen østerud af Byen kommer man igennem det Terræn der kaldes Helligovnen. Et gammelt Hus, der ligger der, kaldes Helligovnshuset.…
Landsbyhistorier.dk

En grum smuglerhistorie

”I Hyllinge boede der en Mand; han hed almindeligvis Lanseneren. Det var en raa og lidt fordrukken Person, og han var tit borte i flere Dage, og ingen vidste rigtig, hvor Lars var. Paa den Tid, omkring ved 1850, var der nogle jøder [!] i…
Landsbyhistorier.dk

Gammel ”retspleje”

Ved Tåstrupvej støder bymarkerne for Hyllinge, Agerup og Tåstrup sammen. Stedet kaldtes tidligere ”Stendyssen,” og indtil 1870’erne lå der her en stendynge; og det fortælles, at alle forbipasserende skulle kaste en sten på dyngen.…
Landsbyhistorier.dk

Manden på den hvide hest

Mystiske gengangermænd m/u hoved på hvide heste har altid været godt sagnstof, og lokalt har NPP tre af slagsen. - Fra Slagelselandevejen går en sidevej forbi Petersminde til Tvedevænge. Her huserede Manden på den hvide Hest: "Gaar…
Landsbyhistorier.dk

Af en sognefogeds besværligheder

Bakke (se historien om Bakke under landsbyen Agerup, red.) kunne være blevet tilsagt til hoveri på Førslevgård gennem sognefogeden, som også blev kaldt bondefoged. Det var en af de mest ansete gårdmænd, der blev udnævnt til hvervet af…
Landsbyhistorier.dk

Karen Marie Mortensdatters dagbog

Morten Larsens datter (f. 6/10-1818) skrev dagbog i 1830, 11 år gammel. Det var ikke en dagbog med personlige betroelser, men en beskrivelse af dagliglivet på en gård på den tid. Den er blot lavet af nogle papirsstykker, bundet sammen i…
Landsbyhistorier.dk

Løngange

Ligesom herregårde har spøgerier, er der rigtig mange af dem, der if. folketroen havde ”løngange”, dvs. hemmelige gange/tunneler under jorden. Så kunne folk fx flygte ud fra en belejret herregård eller herremanden kunne uset besøge…
Landsbyhistorier.dk

Røverne i Tofteskov

Det er svært at forestille sig røvere i den lille Tofteskov ved Slagelselandevejen nær Harrestedgaard, men Niels Peder Pedersen har i al fald optegnet flg.: ”Den kørende Post [der var også gående post dengang] mellem Fuglebjerg og…
Landsbyhistorier.dk

De tre herremænd

”Dér hvor Gunderslevholm, Førslevgaard og Harrestedgaards Skove grænser sammen på Toppen af Spenthøj, stod indtil i 1870’erne Rester af en Eg, og der fortælles, at fordum stod der et Bord deroppe og Bænke, - og de tre Herremænd fra…
Landsbyhistorier.dk

Langdyssen i Harrestedgaards skov

”I Harrested Skov ligger en delvis forstyrret Langdysse. Den er bevokset med Bøgetræer. Retningen er Nord til Syd. I den nordre Ende er der taget Sand, og ved den Lejlighed, blev et lille Gravkammer ødelagt. Det var opsat af små Sten ……