Landsbyhistorier.dk

Slog sten som Jens Vejmand

Farbror Karl boede ca. ¾ km fra os. Hans ejendom var ikke så stor, at han kunne leve af den alene. Han måtte gå ud på dagleje - nok mest på Sembygaard. Hans lyst lå vel ikke lige akkurat i at passe sin ejendom. Så kreativ og flink med…
Landsbyhistorier.dk

Gæstfriheden var større den gang

Min farbror, Karl Gerhard Thomsen arbejdede på Sembygaard de første år, han var her på egnen. I 1937 købte han ejendommen af en ældre bror, Christian Thomsen og hans kone Lise. Hun stammede vist fra Skrødstrup. De havde en datter, Kirsten,…
Landsbyhistorier.dk

Ka do' stik' den Magda?

I 1940 blev Kristian Andersen Møller indkaldt til hæren, men på grund af tyskernes besættelse af Danmark, var han kun indkaldt i kort tid, inden han blev hjemsendt. Allerede i 1939 havde han overtaget ejendommen efter sin far, der havde…
Landsbyhistorier.dk

Han haj nåed i grøn flasker

Da vi overtog ejendommen, flyttede mine svigerforældre over i naboejendommen, som de havde købt af Karl Thomsen. Vi skulle dyrke jorden, men Rasmus Petersen og Kristine, der hele deres liv havde slidt hårdt i landbruget, havde ikke let ved…
Landsbyhistorier.dk

Ka' han hol' fængern for sig sjel!

Min farmor, Kristine Christensen, blev født den 7. september 1893 på Søholm i Fjeldsted. Hun mødte senere min farfar, Rasmus Petersen, mens han tjente som karl på en nærliggende gård, Lunddalsgaarden. Bedstemor var en ihærdig dame,…
Nørre Søby - Mads Pedersen

Musiker Mads Pedersen "Pæsen"

Musiker Mads Pedersen "Pæsen", Nørre Søby, var far til Malvina Cecilie Georgette f. Pedersen. - "Malvina med julehjerterne". Musiker Mads Pedersen "Pæsen", Nørre Søby. Født 1846 Nørre Søby. Død 1923 Nørre Søby. 77 år gammel.…
Nørre Søby - Mejeri

Mejeribestyrer - takket være Frederik den 8

Der fortælles her en lille forkortet historie om Malvinas mand: Niels Peder Jensen Christoffersen. Født 1873 på den jyske hede. Død 1939. Mejeribestyrer på Nørre Søby Andelsmejeri, Fyn. Historien var oprindeligt fortalt af en nu afdød…
Nørre Søby - Carl Nielsens hus

Malvinas julehjerter

MALVINA CECILIE GEORGETTE PEDERSEN, født 1878 i landsbyen Nørre Søby, Fyn. (Nørre Søby ligger Mellem Odense og Faaborg). Datter af musiker Mads Pedersen, kaldet "Mads Pæsen", Nørre Søby (på Radbyvej). Disse imponerende navne fik…
Landsbyhistorier.dk

Heste der løb løbsk

Som det var almindeligt den gang, kom jeg ud at tjene, da jeg var 14 år - lige efter konfirmationen. Men først vil jeg fortælle lidt om min barndoms heste. Der var på alle ejendomme mange forskellige typer heste. Nogle var godmodige og andre…
Landsbyhistorier.dk

Piano og mandolin

I 1952 blev Sem Kirke restaureret, så konfirmationen foregik det år i Hem Kirke. Da Line fra Sembygård mødte op i mit hjem for at fæste mig, sagde hun: Jæ hår jo haj tow o de kuld i forvejen - å de var ærlige. De håber jæ også den…
Landsbyhistorier.dk

Jeg talte "Mariager jysk"

I 1948 skulle jeg konfirmeres og forlade skolen i Grove. Som fattig husmandsdatter måtte jeg nok forvente at skulle arbejde som tjenestepige på en gård eller lignende. Jeg var ked af at forlade skolen. Min mor og lærer Bach mente også,…
Landsbyhistorier.dk

Først går man så grusomt meget igennem, og så...

Efter min konfirmation fik jeg plads hos Gudrun og Niels Jørgen Svendsen i Annexgaarden i Sem som stue-kokke-barne-malkepige. I min fritid deltog jeg i marken, når der skulle luges roer, køres korn eller hø ind og flere andre småting -…