Landsbyhistorier.dk

Lærere ved Nordrup Skole

Den 28. maj 1802 var biskop Balle på visitats i Sønderup og Nordrup sogne. Om Nordrup Skole skrev han sin visitatsbog:

” Nordrup Skole. Stor forsømmelse var almindelig. Fem til seks, som de været flittige, svarede godt og til fornøjelse af lærebog og katekismus. Nogle flere gjorde skikkelig rede for katekismus, og de, der søgte skolen, læste alle vel i bog. Men skrivning og regning var ikke begyndt. Ej heller vidste man noget af salmer. 15 Bøger blev uddelte. Skoleholder Møller er gammel og tunghørig, men katekiserer dog ganske fornuftigt og vel”.

Augustinus Harder var den første uddannede skolelærer i Nordrup Skole. Han var også seminarist fra Brøndbyvester. Han afløste sin far 1820.
Om den 40-årige Augustinus Harder skrev biskop Mynster efter en visitats i 1839, at han skrev en skrækkelig hånd, men var ellers ikke så dårlig. Han katekiserede temmeligt vel og ville gerne gå for at være sprænglærd.

Ved den næste visitats ti år senere måtte børnene tage til Sønderup Skole. Biskop Mynster blev fortalt, at skolehuset i Nordrup var mådeligt bygget og fugtigt, og at skolestuen var for lille.

Læreren, den 51-årige Harder, var omtrent som sidst, men hans syn var blevet dårligt. På grund af hans strenghed mod børnene, der endog skulle have ført til et barns død, var det blevet pålagt ham at holde en hjælpelærer. Denne var duelig, men død for nylig af brystsyge. Derved var skolen kommet noget tilbage. Mange børn fra yngste klasse mødte ikke op. Biskoppen gav børnene karakterer. Læsning godt x, skrivning meget godt, religion meget godt, regning godt minus og indbyrdes undervisning temmelig godt. Gymnastikken var forsømt på grund af lærerens sygdom.

Harders efterfølger, Peter Christian Ferdinand Høegh, virkede i Nordrup til 1889.

1862 byggede man en ny skole i Nordrup med to klasselokaler.

Fra 1889 til 1916 var Lars Peter Rasmussen lærer i Nordrup. Han fik meget at slås med. Friskolen i Skaftelev, som tilmed flyttede til Nordrup i 1909, oprettelsen af Nordruplund Skole og den pogeskole, som skolekommissionen indrettede efter biskop Skat Rørdams visitats.

Biskoppen var utilfreds. Børnene kunne for lidt. Han truede med at indberette skolen.
Et besindigt medlem af skolekommissionen dæmpede den hidsige biskop. – Kan De ikke se, biskop Rørdam, lærer Rasmussen er jo helt nervøs. Undervisningen er ikke så dårlig, sagde Lars Christensen.
Biskoppen, der tidligere havde været sognets præst, gav sig. I embedsbogen nøjedes han med at skrive, at skolen var meget tilbage.

Det stod helt klart for skolekommissionen, at der måtte gøres noget. Den besluttede at ansætte en “læsemor” til de to første årgange. Altså oprette en pogeskole.
Som læsemor ansatte man Jørgine Hansen. Hun kom fra Jylland og havde undervist sønnen på Enggården i Gudum, senere Danmarks første medicinaldirektør Johannes Frandsen.
Jørgine Hansen og lærer Rasmussen fik aldrig noget med hinanden at gøre. Pogeskolen blev vist nok nedlagt i 1909.

Nordrup Skoles sidste lærer blev lollikken Harald Emil Larsen. Han var enelærer fra 1916 til 1955, hvor skolen lukkede. Han deltog aktivt i det lokale foreningsliv. Valgt som formand for Nordrup Brugsforening 1919, formand for Dansk Fjerkræavlerforening (Sorø Amtskreds) 1925, medlem af menighedsrådet i 1927 og fra 1929 af værgerådet.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.