Landsbyhistorier.dk

En landarbejder

Under 1. Verdenskrig fejrede husmand Lars Peder Nielsen og hustru guldbryllup i Ørslevunderskov ved Ringsted. Guldbruden hed Joanne Lisbeth. Lars Peder Nielsen blev født på Kværkeby Mark. Forældrene var daglejer Niels Larsen og Karen Christensdatter.…
Landsbyhistorier.dk

Agersgård og klokkerne i Vokslev kirke

En halv mils vej øst for Nibe - i Vokslev sogn ligger Binderup - en lille og gammel landsby, der har lidt samme skæbne som så mange andre småbyer - en landsby, der for 75 år siden kunne bryste sig at have en skole, en telefoncentral, et…
Landsbyhistorier.dk

Præstehistorie

Der har altid hersket en særlig opmærksomhed omkring gejstlige personers gøren og laden. Det være sig hvis der kommet en måske lidt uheldig formulering fra prædikestolen eller præsten har gjort sig uheldig bemærket på en sådan måde…
Landsbyhistorier.dk

Bofællesskabet Bondebjerget

Bofællesskabet Bondebjerget med 80 boliger samt 4 fælles-huse blev befolket i perioden 1/10 1982 – 1/7 1983. Bofælles-skabstanken var på dette tidspunkt på sit højeste. Danmark var faktisk pioner på området, men idéen spredte sig…
Bellinge - Rasmus Rask Skolen

Rasmus Rask-Skolen 50 år

I 1950’erne og 60’erne var der gang i skolebyggeriet i hele landet. De gamle skoler var blevet for små og kunne ikke længere imødekomme kravene om længere skolegang i tidssvarende faglokaler. De to rytterskoler i Brænde-kilde og Bellinge…
Bellinge Ellen Tykær og Leif Henriksen

Bellinge Brugsforening omkring 1960

Jeg, Ellen Hansen, tidligere Tukjær, kom i Brugsen i august 1957, var udlært tre år senere og blev der til maj 1961 og var tilbage en kort tid i slutningen af 1964. I 1957 havde jeg en kusine, som var i Brugsen. Igennem hende fik jeg at…
Bellinge - Amatørforening - medvirkende

Amatørteaterforening i Bellinge

Den 6. december 1989 var vi samlet fem mennesker hos Finn Wisnevski og Anette Jacobsen, der dengang boede på Mosegyden. De øvrige deltagere var Elsebeth, der dengang var formand for Rasmus Rask-Skolens skolebestyrelse samt Alfred Stausholm…
Bellinge - Bryllupsselskab

Et bryllup under krigen

At holde bryllup under krigen gav mange praktiske vanskeligheder. Annelise Nielsen, Vædeløbsvej 54, fortæller om, hvordan hendes bryllup blev forberedt og fejret i september 1943. Annelise var flyttet til Bellinge et par år før og tjente…
Landsbyhistorier.dk

Landsbylivet i årene 1930 til 1939

I de efterfølgende afsnit forsøger jeg at fortælle lidt om byens liv i en længst forsvunden periode, måske vil nogle læsere nikke genkendende medens andre måske kan få et lille indblik i dagliglivet i vores landsby for ca. 70 år siden. Fra…
Bellinge - Drukneulykke

Da sognet gik i sorg

Fangel Friskoles udflugt afbrudt af tragisk begivenhed. På en dejlig sommerdag, mandag den 14. juli 1941, startede lærer Agner Olesen og lærerinde Kirsten Jørgensen Vestergaard sammen med 9 elever fra Fangel Friskole på en cykeltur til…
Landsbyhistorier.dk

Noget om Brændekilde og Bellinge sogne før 1700

Denne historie kunne ligge både her og under byen Bellinge. Vi har valgt at placere den her, da Brændekilde nævnes flest gange i teksten. Markkortet over Brændekilde og Bellinge sogne, som er tegnet på grundlag af markbogen 1681 og som…
Bellinge - Landsmandsliv

Landmandsliv

I året 1795 sejlede 2 brødre fra Avernakø til Fyn. Fra Fåborg kom de gående til det sydvestligste hjørne af Bellinge sogn, samtidig også det sydvestligste hjørne af Vibæklavet og Borrebylavet. Disse to brødre skulle være soldater,…