Bradsted - Kirkenævninge

Anklaget for trolddomskunst

Nedenstående fortælling om retssagen mod Sindet Christensdatter Væverkone fra Brasted er baseret på sagsakter fra Hornum herredsting, der indtil 1688 fandt sted mandage ved Tinghøj mellem Estrup og Guldbæk. Baggrund for den rejste sag I…
Bistrup - Torvedage

Torvedagene

Når Bistrups Bønder tog til Næstved på Torvedagene Onsdag og Lørdag, var de sammen med bønder fra Fodby, Vallensved og Karrebæk sogne. På en ganske almindelig Torvedag var der fra tidlig formiddag til sen aften fuldt på alle beværtninger…
Bistrup - Bistrupvej 4

Savværket

Det nye savværk på matrikel 7f, blev bygget i løbet af 30'erne og i begyndelsen af 40'erne. Jorden, i alt 3tdr. land blev købt i 1932 af Otto Julius Pedersen for kr. 6.000 af Enkefru Marie Jacobsen, der boede på matrikel 7a, Bistrupgade…
Bistrup - Morfar og mormor

Mere om familien Larsen

Far havde 2 forskellige motorcykler. En NSU og en DKV. Han kørte på arbejde på dem. Mor og Far kørte også til dørtræk i Karrebæksminde, hvor de så Morian køre ræs. Mor og far fik en plads lige i et sving, så de blev snavsede og…
Bistrup - Theaslyst

Min barndom i Bistrup

Lars Peder Poulsens far, som også hed Lars Poulsen, kom fra gården matrikel 2, Bistrupgade 38. Hans far var Poul Larsen gift med Ane Marie Knudsdatter. Lars Peder Poulsens moder var Anne Marie Larsdatter, hun kom fra matrikel 10 a. Det er…
Landsbyhistorier.dk

Bent Madsen fortæller videre

Bendt fortæller at han kan huske Marius og Line, han var vejmand og de havde en søn der hed Arne. De boede oppe i Bistrupgade 4, Line havde en mor der hed Stine. Hun boede lige ved siden af i Bistrupvej 5, som dengang var et dobbelthus. I…
Landsbyhistorier.dk

Husmand Peter Poulsen - Søndervej 34

Peter Poulsen er født i København, og var døbt i Helligåndskirken.  Hans fader var Arbejdsmand Peter Poulsen og hustru Caroline Christiansen, han er født 20 april 1842. Han bliver konfirmeret i 1856, og aftjener sin værnepligt da han…
Landsbyhistorier.dk

Skovarbejder Lars Hansen og Hustru

Lars Hansen er født i Kyse den 10 Februar 1842, som søn af Husmand Hans Christiansen og hustru Lisbeth Hansdatter bgge fra Kyse. Han var gift med Karen Sørensen, født i Skraverup den 19 December 1847, datter af indsidder Søren Madsen og…
Bistrup - Brugsforening

Bistrup brugsforening

Bistrup brugs er formentlig bygget i 1887- 1888, det er her den første brugsuddeler er opført i personer, der har aktier i brugsen. Han hedder Jens Kristiansen  36 år og er født i Vallensved sogn han er gift med Marie Sofie Kristiansen…
Landsbyhistorier.dk

Rasmus Rasmussen

Rasmussen er født i Saltøby, den 8 september 1837. Hans forældre var Rasmus Rasmussen født i Gunderslev og Mette Marie Hansdatter født i Everdrup. De flytter fra Saltøby og til Bistrup hvor Rasmus Rasmussen vokser op og bliver konfirmeret. Efter…
Landsbyhistorier.dk

Valdemar og hans bænk

Valdemar Christian Petersen er født 3. mar 1888 af Inves Maria Natalie, med efternavnet Johansen, efter sine plejeforældre. Hun har ikke nogle forældre ifølge Stokholms dåbsbog. Valdemar er vokset op i Bistrup sammen med 5 andre søskende: -…
Landsbyhistorier.dk

Ulrik og Karen Marie Larsen

Aftægtsaftale med Hans Peter Jensen Ulrik Larsen født i Fodby sogn i 1837 og hans hustru er født i Karrebæk sogn den 20-1 1834. Ulrik Larsen overtager mat. 4a december 1866 i en 50-års forpagtningsaftale, der udløber 1 maj 1916, men…