Bellinge - Drukneulykke

Da sognet gik i sorg

Fangel Friskoles udflugt afbrudt af tragisk begivenhed.

På en dejlig sommerdag, mandag den 14. juli 1941, startede lærer Agner Olesen og lærerinde Kirsten Jørgensen Vestergaard sammen med 9 elever fra Fangel Friskole på en cykeltur til Sønderjylland, en tur som skulle få katastrofale følger.

Friskolens nye lærer, der indtil året før havde haft stilling ved Nordborg Slots Efterskole på Als, ville vise sine elever skolen og øen Als i sommerferien.

De cyklede tidligt om morgenen fra Bellinge, kørte over den kun seks år gamle Lillebæltsbro til Haderslev, hvor de overnattede på vandrehjemmet. Tirsdag morgen cyklede de videre til Aabenraa, hvor det var meningen, at man herfra skulle sejles til Als. Men færgen var indstillet, og i stedet fortsatte hele flokken til Ballebro, hvor der dagligt sejlede en lille båd mellem Ballebro og Hardershøj på Als.

Imidlertid viste det sig, at denne færge var til eftersyn i Sønder- borg, og lærer Agner Olsen entrerede derefter med bådudlejer Dam i Blans om at lade to unge tjenestekarle ro hele selskabet over Alssund, der her er ca. to kilometer bredt. Færgeturen skulle foretages i en lille fiskerjolle, som kun havde plads til 3-4 personer, og var forsynet med en såkaldt dam. Jollen blev stuvet med cykler, bagage samt 13 personer.

Da man var kommet midt ud i sundet, fyldtes dammen pludselig med vand, og i løbet af få sekunder forsvandt båden under overfladen. Der udspilledes nu frygtelige scener, idet de druknende kæmpede for livet og skreg om hjælp.

Den femtenårige landmandselev Peter Lysemose, Svendstrup, svømmede, skønt han kun var en middelmådig svømmer, de 1000 meter til land. Her havde man i Hardershøj Færgegaard, hvor færgemanden, gårdejer J. Fihl-Jensen og hans familie netop sad ved eftermiddagskaffen, hørt de høje råb om hjælp, og to små både blev straks sendt ud til ulykkesstedet. Her var tre personer allerede gået til bunds, heriblandt lærer Olesen, men det lykkedes at få reddet resten.

I Færgegården tømte man skabe og skuffer for tøj, så de reddede kunne blive påklædt, ligesom man sørgede for mad og drikke. På politiets foranledning kørtes de derefter til Sønderborg Vandrehjem, hvor de overnattede. Onsdag morgen tog politiet sig af hjemsendelsen til Bellinge, da de fleste af eleverne havde mistet så at sige al bagage ved ulykken, blandt andet alle kontante penge, som den druknede lærer havde opbevaret.

Bellinge - DrukneulykkeDe reddede deltagere på den skæbnesvangre ferietur var: Eli Petersen, 13 år, datter af gartner Svend Petersen, Bellinge Mark, Karen Sørensen, 13 år, datter af Søren Sørensen, Bellinge, Astrid Jensen, 17 år, datter af gårdejer Laurits Jensen, Brændekilde, Esther Rasmussen, 14 år, datter af tømrermester Rasmus Rasmussen, Bellinge Station, Aase Wichmann, 13 år, datter af gartner Axel Wichmann, Bellinge, Poul Petersen, 13 år, søn af gartner Knud Petersen, Bellinge, Dyrlev Dørum, 21 år, Bellinge, Peter Lysemose, 15 år, søn af landmand Lysemose i Svenstrup, lærerinde Kirsten Jørgensen Vestergaard, 20 år samt den 29-årige tjenestekarl Heinrich Jensen, Blans.

Den 23-årige tjenestekarl fra Hardershøj Færgegaard Andreas Petersen blev stedt til hvile på Blans Kirkegård.

Lærer Agner Olesen blev mandag den 21. juli begravet på Vester Skerninge Kirkegård. Kirken kunne næppe rumme de mange mennesker, som var kommet for at følge ham til hans sidste hvilested. Agner Olesen blev 27 år og efterlod sig sin hustru Karen Margrethe, med hvem han havde været gift i fire måneder.

Syv uger efter drukneulykke den 30. august, på Marthas fødselsdag, drev hendes lig i land samme sted, hvor hendes kammerater blev reddet. En stor glæde i en stor sorg. Martha Larsen, datter af gårdejer Theodor Larsen, Brogården, Bellinge, blev onsdag den 3. september begravet på Bellinge Kirkegård. En gribende højtidelighed som blev overværet af over 300 mennesker. Følget samledes i hjemmet, hvor Marthas forældre og hende bror, Anders Larsen, havde pyntet kisten. Efter taler og salmer gik følget til Bellinge Kirke, hvor alle de reddede fra ulykken gik foran kisten. Pastor Lademann holdt en smuk og trøstende tale. Efter højtideligheden i kirken blev kisten båret til graven af hendes bror og nogle af hendes kammerater. Martha Larsen blev 14 år.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.