Brændekilde - Akvarel - Johannes Theodor

Johannes Theodor Christensens familieberetning

Blandt en del arkivalier modtaget fra Birgit Svenstrup, Mariager var denne beretning skrevet af hendes farfar Johannes Theodor Christensen, Pilehuset, Brændekilde Væde Introduktion af familien Den 22. juli 1822 fødtes i Biskorup Skovhus…
Landsbyhistorier.dk

Der var engang 1954

Ferietoget fra Kbh. Hovedbanegård dampede derudaf i sommeren 1954 med forventningsfulde børn. Når man stak kinden mod ruden kunne man se damplokomotivet der trak, hvis kurven i landskabet var krum nok. Bekymringen blev stor i Aarhus fordi…
Landsbyhistorier.dk

Thor øl, juletræer og en spasmager

Vi skal ikke mange årtier tilbage, da der var mange flere handlende i Bælum end i dag. Ja, den rummede en overgang foruden detailbutikkerne endda hele 3 øldepoter, hvor Viggo Møller i Nørregade var indehaver af et af dem. Han havde flere…
Landsbyhistorier.dk

Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum

Erindringer fra min tid som elev på ØU - Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum. I tiden efter jeg sluttede min syv års skolegang i St. Restrup Friskole i 1953, havde mine forældre og jeg naturligvis mange drøftelser angående min fremtid,…
Landsbyhistorier.dk

Bistrup og omegns ungdomsforening

Torsdag den 26 oktober 1939 var der en halv snes unge samlede i Bistrup skole. De ville drøfte om det var muligt at danne en Ungdomsforening. Man blev enige om at indkalde til et møde i Bistrup skole mandag den 6 november. Der mødte ca.…
Bistrup - skole

En kandidat besøger Bistrup Skole

Torsdag den 13. Juni Valdemarsdagen 1944, kom der en kandidat til Bistrup skole og skulle være der i 14 dage. Det vides ikke hvem det er, med vedkommende har lavet en rapport om opholdet, og jeg har forkortet dem meget. Dagen har været…
Landsbyhistorier.dk

Bryllingsgård

Gården Bryllingsgård (matr.nr. 5a) har navn efter den jord den ligger på, der hedder Bryllngs agre. Lars Olsen overtog gården efter Hans Hansen, som havde gården indtil han døde 97 år gammel 25 Januar 1811. Lars Olsen bliver gift med…
Bistrup - Johanne og Emil

Mere om Emil Munk

Som tidligere skrevet er Emil Munk født i Vestermarie på Bornholm. Stedet hed Tingstedgård, som hans far Peter Andreas Munk havde et lille jordlod af, han var husmand, sammen med sin hustru Frida Kristine Anine Olsen. Emil Munk vokser…
Landsbyhistorier.dk

Bistrups berømte søn

Kontrolassistenten som i tiden omkring 1947 besøgte landmændene i Bistrup og omegn, for at kontrollere fedtprocent og mælkeydelse i kvægbesætningerne. Han fortæller om folk, som han finder er markante personer. En af dem er Frederik Jensen,…
Landsbyhistorier.dk

En gammel borgbanke

"Mastigård" i Bølling  - Marsk Stigs gamle borg? I sin arkæologiske afhandling fra Jerlev Herred i årbogen for 1912 strejfer cand. mag. Hans Kjær Mastigård og Koldborg voldsteder i Egtved sogn, idet der meget rigtigt siges, at begge…
Landsbyhistorier.dk

Præsten, der kunne ”mane”

Umiddelbar nord for Bælumgård - syd for vejen, der går mellem Solbjerg og Bælum ligger et overdrev med en lavning kaldet ”Hundehullet”. I fordums tid skete på dette sted, ifølge et sagn, en meget dramatisk hændelse, da det var her,…
Landsbyhistorier.dk

Banevogteren ved overkørslen ved Søholtvej

Dette er en historie, jeg har fået fortalt af et familiemedlem af banevogteren og hans familie, der har boet i huset ved overkørslen. Jeg selv er tilflytter og har boet i den tidligere tjenestebolig siden 1996. Huset er opført i år 1900…