Aunslev Overby - Alfhøjgård

Alfhøjgård – Slægtens historie

Vi skal til Frørup sogn for at få de tidligste kendte oplysninger om slægten Hans S. Hansen.

Her boede gårdfæster Hans Hansen (kaldet Brabrandt). Han var født ca. 1733 og var fæster af en af de 4 gårde, der blev sammenlagt til gården ”Fredrikshøj”. Hans Hansens fødested kendes ikke, men han var gift 2 gange. Ifølge Frørup kirkebog viedes d. 2. oktober 1778 Hans Hansen Landsoldat og Maren, Peder Kragelunds datter i Frørup.

Hun døde allerede 1784 og begravedes 24 november, men allerede samme år, 6. december, trolovedes Hans Hansen, Enkemand på Raskenberg gods i Frørup og pigen Maren Andersdatter, ” saglig Anders Rasmussens datter i Frørup” (Frørup Kirkebog pag. 259).

Når Hans Hansen ved sit første bryllup angives at være landsoldat, må det for modes, at han har været en af de i Ryttergårdene stationerede ryttere. I Frørup by var der 13 ryttergårde.

Navnet Brabrandt er sikkert hans fødested, han døde 17. juni 1796, ” ihjelslagen i en nedstyrtende leergrav ” Frørup kirkebog pag. 375”).

I hans sidste ægteskab var der 3 børn, heriblandt sønnen Hans, født 23. oktober 1785 og døbt 4. december i kirken, ” Madam Gram, Degnens kone i Frørup bar ham.” (Frørup kirkebog pag. 88) at han senere kom til Avnslev skyldes, at ved udstykningen før 1797 hørte den nordlige del af Frørups byjord under Juelsberg ved Nyborg.

Aunslev Overby - AlfhøjgårdFæstegården i Avnslev Sogn, som dagens artikel omfatter, hører man landbrugsmæssigt om omkring 1820, da Stamhuset Juelsberg med misfornøje betragtede gårdens drift, Gårdens fæstere var ældre folk, hvis økonomi tilsidts ikke rakte til at få jorden tilsået, ikke desto mindre harvede man hele foråret i jorden, men høst blev der naturligvis ikke, så tabte Stamhuset tålmodigheden, og da man vidste, at man på en af fæstegårdene i Frørup havde en dygtig søn, (ovenfor nævnte Hans) blev denne tilkaldt til samtale på Juelsberg, og resultatet kan vi læse i Juelsbergs fæsteprotokol pagina 63 hvor ”jeg Knud Frederich Juel til Stamhuset Juelsberg, Hans Kongelige Majestæts Kammerherre og Generaladjudant, Oberst af Infanteriet, Ridder af Dannebrog gjør vitterlig at have stædt og fæst,, ligesom jeg og herved stæder og bortfæster den mig og i Avnslev Sogn og Bye tilhørende og beliggende gård, der står for Hartkorn Ager og Eng til 9 Tdr. til Ungkarl Hans Hansen af Frørup”. Gårdens nye fæster blev gift med Kirsten Knudsdatter af Avnslev, og ved folketællingen i 1845 består husstanden af 9 personer samt en tjenestepige.

Blandt børnene var også den 9-årige Hans, født 25. marts 1836, døbt 23. maj og konfirmeret 7. april 1850 og fik karakter: ”meget gode kundskaber og udmærket opførsel”. (Avnslev kirkebog pag.65).

Ved folketællingen i 1870 står den tredje Hans Hansen opført som gårdbestyrer for sin moder, der sidder i enkestand, og af hjemmeboende børn er der stadig 2, derudover en tjenestedreng og en pige.

Umiddelbart herefter bliver han gift med Karen Marie Sørensen, født 26. april 1843 i Mesinge sogn, og de har ved folketællingen i 1880 2 børn, Maren Kirstine og sønnen Hans, som imidlertid døde kun 5 år gammel. I 1882, 5. december forøges familien dog med endnu et drengebarn, og han bliver 28. januar 1883 i Avnslev Kirke døbt: Hans Søren Hansen og ”frembaaren af barnets egen moder” (Avnslev Kirkebog pagina 5),Faddere: Husmand Lars Clausen, gårdmand Jørgen Pedersen og Hjulmand Lars Rasmussen, alle af Avnslev.

Aunslev Overby - AlfhøjgårdEfter faderens død overtog Hans Søren Hansen, ”Alfhøgård” i 1916 og giftede sig i 1925 med Louise Cathrine Møller, født 1. november 1896 i Brøns Sogn i Sønderjylland, i ægteskabet er der 2 børn, Clara og Hans Møller Hansen, som overtog gården i 1958.

Alfhøgård blev fra 1860 til 1900 forøget i areal, således at man havde et tilliggende på omkring 100 tdr. land, i 1909 frasolgtes en stor del af den såkaldte Bymose og i stedet kom det til handel med en mindre del af Skalkendrup Præstegårds jorder, Gårdens tilliggende af jord med god dyrkningsmæssig værdig er i dag 60 tdr. land.

Men hvorfra stammer gårdens navn? vil mange med god ret spørge, navnet er dog af nyere dato, oplyser Hans Møller Hansen, ved indkøb af Præstegårdsjorden fik gården også det fredede oldtidsminde, kæmpehøjen ved Avnslev Kirke med, Højen på det tidspunkt intet navn, men min farmoder kaldte den Alfhøj og hæftede også senere navnet på gården, måske har hun haft slørende tåge og alfedans i tankerne, siger Hans Møller Hansen, Tåge kan forekomme i det idylliske område, men om højen hæver sig i ny og næ med alfedans og andet trolddom, har jeg dog ikke selv iagttaget, hvis det alligevel skulle være tilfældet, er der i fremtiden fred og ro til sådanne tildragelser, idet hele ”Alfhøjgårds” jordtilliggende ved Avnslev Kirke er omfattende fredningsforslag, som Fyns amt og fredningsnævnet Nylig har fremlagt.

Aunslev Overby - AlfhøjgårdAlfhøjgård er en af de 3 gårde der ligger på Kertemindvej, gårdens navn er opkaldt efter den høj der ligger over for Avnslev Kirke.

Hans Søren Hansen ejede gården, han var i mange år sognerådsformand i Avnslev – Bovense kommune valgt af Venstre.
Hans S. Hansen havde en mark i Bymosen, da Avnslev Boldklub manglede en fodboldbane, skænkede Hans S. Hansen klubben et stykke jord i Bymosen, hvor klubben fik anlagt en fin sportsplads, der blev også bygget et nyt klubhus.

Efter Hans S. Hansens død overtog hans søn Hans Møller Hansen gården, han er ugift og bor sammen med sin søster Clara på gården. Clara døde i 2009. Møller har solgt gården til sin nabo Bent Mikkelsen, og flyttet ud i et hus på Odensevej, som hans faster havde bygget.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.