Landsbyhistorier.dk

Om præsterne i Als Kirke

Den første præst i Als, skulle efter Rokkedrejerens optegnelser være: 1473 – 1512: Knud Lauritsen. Sognepræst her i Alnis. 15?? - 15??: Jens Jensen, præst og kapellan her i 1512. 1512 - 15??: til mod enden af pavedømmet, var…
Landsbyhistorier.dk

Als Kirke fylder 700 år

Als sogns absolut ældste bygning, Als kirke, kan efter de oplysninger, der findes tidsfæstes til at være opført i 1309, idet der på et tidspunkt har været indridset i kirkens nordside ”anno 1309”. Det må betyde, at det er året for…
Landsbyhistorier.dk

Als Skoles historie fra 1604 til 1956

AI forbindelse med at den nuværende Als Skole, der i dag hedder Havbakkeskolen, fylder 50 år i 2006 er det vel på sin plads at gøre rede for de år, der gik forud. På grundlag af optegnelser, som pastor M. Larsen, Als og Niels Chr. Skaanvad…
Landsbyhistorier.dk

Minder fra Als Hede

Mit navn er Karl Løth Nielsen, og jeg er født i 1936 og er søn af Karen og Jens Løth. Jeg har fået lyst til at skrive noget om, hvordan det var at være barn dengang. Jeg mindes stadigvæk mange af mine skolekammerater. Fra Buddum husker…
Landsbyhistorier.dk
,

Økuller

Ganske vist hører Agersø til en af landets mindste øer, og jeg er ikke sikker på at dens beliggenhed hørte med til det pensum vi havde i geografi mens jeg gik i skole. - Det var nu heller ikke mere end syv år, og dengang var der grænser…
Landsbyhistorier.dk

En mand ved navn Bakke

Her følger en beretning fra den tid, hvor en stor del af sognets gårde var ejet af Førslevgård. Resten hørte til Harrestedgård, Saltø eller Universitetet (klostergods i middelalderen). Gårdene var derfor pligtige til at yde hoveri på…
Aunslev - Gæster til Nytårsaften

Erindringer fra Aunslev

Jeg er født den 1/12 1924 i Skovgyden nr.14. Huset hed dengang Højbo. Min far var slagter og kreaturhandler. Jeg gik i Aunslev skole. Jeg begyndte i forskolen, hvor jeg gik i 2 år. Her havde jeg frk. Hansen som lærer. Jeg var kejthåndet,…
Aunslev - Kalvevogn

Hjemmeslagteren Ejnar

Når Ejnar skulle ud og slagte på en gård, var han altid meget præcis. Han kom altid til den tid, der var aftalt. Engang kom han på en gård i Nederby, hvor vandet ikke kogte. Stige og kar var heller ikke taget frem. Han spurgte manden,…
Aunslev - Sogneråd

Sognerådet

Min far, Thorvald Thulesen, blev valgt til sognerådet 1948-49 for de radikale. Da han var eneste medlem for de radikale, var han mange gange tungen på vægtskålen, når der skulle stemmes, men det var han god til at klare. Fra venstre:…
Aunslev - Fodermester

Min tid som karl ved Søren Nielsen

Da jeg blev konfirmeret, kom jeg til at tjene på Mensalgård ved Knud Peters far Søren Nielsen, fra den 1/5 1941 til den 1/11 1943. Min løn for vinteren var 400 kr. og for sommeren 700 kr. Vi fik ikke udbetalt fast pr. måned, men måtte…
Aunslev - Onkelsminde

Karl på Onkelsminde

Da jeg havde tjent 1½ år ved Søren Nielsen, flyttede jeg ned på Onkelsminde, hvor jeg var i 1 år, fra 1/11 1943 til 1/11 1944. Den dag jeg rejste fra Søren Nielsen, var jeg inde hos ham for at få de sidste penge, jeg havde til gode. Der…
Landsbyhistorier.dk

Slagtebutikken

Laurits Jørgensen , som boede på de gl. hjem, kom tit hen til os for at hente vare til hjemmet, men når han skulle over vejen skulle vi gerne hjælpe ham over, for han så ikke så godt påstod han, men det var pudsigt nok at hvis ølmanden…