Aunslev Overby - Mensalgård 2009

Mensalgård

Aunslev Overby - Mensalgård - 1924Mensalgården var underlagt kirken, mensal betyder kirkegods, hvor ejeren havde pligt til at køre for præsten, ejeren skulle også kører for Kapellanen som boede på gården. Engang karlen skulle kører for ham, kørte han rundt om møddingen som den gang lå midt på gårdspladsen, her kom det ene hjul ned i et hul så vognen væltede og Kapellanen røg ud i møddingen.

Gården undgik at brænde ned under Svenskekrigen, i 1659 var Anders Jensen fæster af gården, han efterfulgtes af Niels Hansen født 1797, gift med Karen Poulsdatter fra Hjulby, Karen købte gården fri i 1861, sønnen Hans Nielsen, født 1838, død 1916, gift med Erne Kirstine født Sørensen i Langeskov 1855, død 1941, overtog gården, Søren Nielsen, født 1890, død 1989, gift med Petrea (født Evald) 1898 i Brøns i Sønderjylland, død 1968, overtog gården, på gården boede en 3. søn. Peter Nielsen, født 1819, død 1928 og en søster Karen Nielsen, født 1878, død 1882. Hans Nielsen var gift 2 gange, hans første kone, Ane Dorthea Pedersen, født 1845 – døde 1882.

Aunslev Overby - Mensalgård - 2009Knud Peter Nielsen er den nuværende ejer som i år? overtog gården efter sin far Søren Nielsen. Søren Nielsen var en dygtig landmand, som drev en meget velholdt gård, han havde også meget med byens kulturelle liv at gøre, han var formand for foredragsforeningen i mange år, som han gjorde meget for, han sørgede for at mange fine kunstnere og foredragsholdere kom til Avnslev. Hele den korrespondance, som han havde med dem, samt protokoller fra foreningen, fra den startede til den sluttede findes på Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i Nyborg.

Mensalgården havde et stykke jord i Skovgyden som i 1912 blev udskilt fra gården, hvor Søren Nilsens halvbror, Niels Laurits Nielsen, søn af Hans Nielsen og Dorthea, byggede sig en gård (Lindegård).

På et gammelt kort fra 1788 kan man se hvor tæt Mensalgården lå på Kertemindevej 29.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.