Indlæg

Landsbyhistorier.dk

Slagteren fik altid "bøddelstykket"

Far, Hans Rasmussen, kørte mælketur til Havndal ligesom morbror Hans. Fatter kørte turen i Edderup og morbror Hans turen i Grove. Jeg skulle sammen med min tvillingebror, Hans, klare arbejdet i stalden, inden Far kom hjem fra mælketuren.…
Landsbyhistorier.dk

Semmøgelhøj var hans og ingen andres

Hans Rasmussen var fynbo, sammen med sin kone, Marie, blev han kaldt hjem for at hjælpe svigerfaderen, Hans Lindskov, med at drive hans ejendom i Edderup. Familien flyttede med, da Hans Lindskov senere flyttede fra Edderup til ejendommen, Semmøgelbo,…
Landsbyhistorier.dk

Lønnen var farvel og tak

Mens jeg som ung boede hos mine forældre i Sem, spillede vi unge næsten hver aften pind eller kegler nede ved Laurids Pedersen. Det kunne også hænde, at jeg sammen med Jens Juul slog et slaw ned til "Brækil" - Bredkilde for at fiske ørreder. Om…
Landsbyhistorier.dk

Godt at blive naturlig træt

I 1947 var Gunnar B. Petersen en vinter på Store Restrup Husmandsskole ved Skørping. Der lærte han meget, som han senere fik brug for, da han overtog ejendommen i Grove. På sessionen i 1949 blev han udtaget til garder. Mens han var soldat,…
Landsbyhistorier.dk

Der var mange munde at mætte

Far, Alfred Møller, købte ejendommen i Grove i april 1936 af Anders Moustsen. Året efter blev han gift med Mor i Sem Kirke. Han var født i Svenstrup Mølle ved Mariager, som min fars forældre dengang ejede. Senere solgte min farfar møllen…
Landsbyhistorier.dk

Små potter har også ører

I 1929 fik min far embede ved Grove Skole i Hem-Sem Kommune. Den 2. februar startede flyttebilen fra Rask Mølle Hovedgaard, hvor min far var lærer, mod Horsens. Vejret var meget dårligt. Snestormen rasede, da min mor og storebror, Sven, der…
Landsbyhistorier.dk

De sagde jeg var ædruelig

Lige efter min konfirmation fik jeg plads hos Anders Steffensen på Norup Mark. Jeg har aldrig haft nogen stærk ryg og arbejdet i landbruget med maskinerne og de mange tunge løft medførte, at min ryg blev mere og mere ødelagt. Efter at have…
Landsbyhistorier.dk

Vildænder sælges

Det var et muntert hold, der i 1959 mødte op i Hem Præstegård, for at gå til konfirmationsforberedelse hos pastor Nørgaard. Vi sad i det samme lokale som damerne, der gik til kjolesyning. Det hændte, at de tabte en knappenål på gulvet.…
Landsbyhistorier.dk

Konfirmation

Enkelte kom ud at tjene, før de blev konfirmerede, men de fleste af os blev først voksne den dag i april, vi blev konfirmeret i Sem Kirke af pastor Skærbæk eller hans afløser pastor Nørgaard. Fra den dag af havde drengene - som Long-Krasjan…
Landsbyhistorier.dk

Specialist i mørklægning

Da Lærer Bach i 1950 rejste fra Grove, kunne man ikke få en ny lærer. Der var ingen, der ville fastansættes i embedet. Det var grunden til, at vi i de fire år jeg gik i Grove Skole, blev undervist af et utal af to - tremåneders vikarer,…
Landsbyhistorier.dk

Stadig bedst til kaffe

Da jeg i slutningen af 60’erne lærte Ove at kende, boede jeg sammen med mine fire børn i en lejlighed i Thisted, hvor jeg arbejdede som hjemmehjælper. I 1971 flyttede vi til Dalsgaard i Grove. Det var en stor omvæltning for os alle.…
Landsbyhistorier.dk

En rigtig sandstorm

Jeg var 13 år, da jeg i foråret 1933 blev konfirmeret i Hem Kirke på pastor Skjærbæks sidste konfirmandhold. Det blev en lidt træls dag for mig. Vi havde ikke fået bestilt kogekone i tide, så vi blev nødt til at holde festen en anden…