Landsbyhistorier.dk

Dannebrogsmand og gårdmand

Den 28. januar 1813 blev Hans Nielsen, gårdmand i Quislemark, udnævnt til Dannebrogsmand. 10. februar bliver hæderstegnet sendt til Det Danske Kancelli.

Hæderstegnet fik han på Landhusholdningsselskabets anbefaling. Det fremgår af “Protokollen for Dannebrogsmænd 1813 – 29, nr. 69”. hvor det kort nævnes, at amtmanden over Sorø Amt har spurgt, hvorfor Hans Nielsen skulle have dette hæderstegn.
Hæderstegnet gik tabt ved Sorø Akademis brand samme år. Det fremgår af en indberetning fra amtmanden over Sorø Amt. Efter allerhøjeste befaling af 3. august 1813 blev et nyt hæderstegn sendt til Hans Nielsen.

Da han dør i marts 1863, bliver hæderstegnet returneret til Ordenskapitlet. Ordenskapitlet har ingen levnedsberetning fra Hans Nielsens hånd.

Ved folketællingen i 1801 er husbond, bonde, gårdbeboer og nationalsoldat Hans Nielsen 28 år gammel og gift med den jævnaldrende Anna Wolqvartsdatter. De har sønnen Wolquart, kun et år gammel. Familien er ikke udflyttet. Efter alt dømme boede familien på Gilsgård.
Anna Wolqvartsdatter dør i september 1831. I kirkebogens rubrik til anmærkninger står: “En agtværdige kone”. Hans Nielsen gifter sig ikke igen.

Ved folketællingen i 1834 bor den 61-årige enkemand, gårdmand og Dannebrogsmand Hans Nielsen sammen med de ugifte sønner Jørgen Hansen, 28 år, og Niels Hansen, 22 år, samt den ugifte plejedatter Ane Margrethe JørgensDatter, 23 år. Gården har tre karle og en tjenestepige.
Som 82-årig i 1855 bor Hans Nielsen på gården som aftægtsmand. Ifølge folketællingslisten er han født i Fuglebjerg Sogn. Sønnen, gårdmand Jørgen Hansen, døde 21. december 1852. Enken, Karen Marie Pedersdatter, har gården i fæste. Hendes fødesogn er Førslev.
Kirkebogen fortæller, at Hans Nielsen, gårdejer, Dannebrogsmand, aftægtsmand hos gårdmand Jørgen Hansens enke i Quislemark, dør 89 år gammel i marts 1863. Det er lidt af en tilsnigelse, at han i kirkebogen kaldes gårdejer. Han nåede aldrig at frikøbe gården.

Men det gjorde hans sønnesøn, Christen Hansen Jørgensen. Ved folketællingen i 1880 var han gårdejer. Hans mor, den 69-årige enke Karen Marie Jørgensen, bestyrer husvæsenet for ham. Hun er født i Førslev Sogn.
I september 1886 dør Karen Marie Pedersdatter.

Det falder i øjnene, at de fleste tjenestefolk på den gård efter folketællingerne at dømme kom fra nabosognene. Tilgangs- og afgangslisterne for Quislemark Sogn er ikke bevaret. Det er således ikke muligt at få et mere præcist indtryk af det udensogns folkehold.

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab blev oprettet i 1769. Det skulle sætte gang i udviklingen af landbruget.
Dannebrogsmændenes hæderstegn blev indstiftet af Frederik VI i 1809. Det kunne gives til “enhver, der ved klog og redelig Stræben for Brødres Vel og ved ædel Dåd i engere (læs: snævrere) Kreds har gavnet Fædrelandet”. Dannebrogsmændene fik kun sjældent ridderkorset. Lige før 1. Verdenskrig var der 3.000 Dannebrogsmænd. Det blev blandt givet til sognefogeder, der havde virket i 25 år, og lærere. Hæderstegnet uddeles ikke længere.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.