Landsbyhistorier.dk

Storken kom for tidligt

I 1702 fik Kvislemark-Fyrendal Sogn en ny sognepræst. Han hed Mathias Henningsen.

Mens han var præst i et jysk sogn, kom han grueligt galt af sted. Hans hustru fødte deres første barn, før der var gået ni måneder efter ægteskabets indgåelse.
Den slags tog man tungt på dengang. Kong Christian den Femtes Danske Lov af 15. april 1683 fastsatte i kapitel 11, § 13: “Den præst som tager noget kvindfolk til ægte, som af anden først besovet er, eller befindes at have søgt seng med sin hustru, før end de til ægteskab er sammenviet, miste sit kald efter lovlig proces”.

I 15. oktober 1698 fik Mathias Henningsen sin dom. Han blev ikke fradømt krave og kjole, men nøjedes med at blive suspenderet fra sit embede i tre måneder. Endvidere måtte han den førstkommende søndag skrifte sin store synd i kirken for hele menigheden.

Men det var ikke det hele. Han blev også pålagt at betale 50 rigsdaler til opførelsen af Københavns nye kirke.
Mathias Henningsen døde i embedet 1706.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.