Torsted - Første skole

Første Skole i Torsted

I sin smukt indbundne og håndskrevne bog skriver Førstelærer Th. Johansen, Aarestrup følgende: Den første Vinter fra 1/11 1861 – 1/5 1862 blev der holdt Skole i Christen Christensen Ottes Storstue og Børnene havde Legeplads paa vejen.…
Landsbyhistorier.dk

Den gamle præstegård

Det var en bindingsværksbygning fra Christian den fjerdes tid, jeg mener, den var ret forfalden og blev derfor restaureret, mens vi boede der. Foran huset var der nogle gamle træer og en masse brosten, som vi hjalp til med at luge. For gavlen…
Landsbyhistorier.dk

Enelærer og kirkesanger i Tyvelse

I de gamle landsbysogne spillede enelæreren og kirkesangeren en rolle, der rakte langt ud over, hvad embedet krævede. De var aktive i andelsbevægelsen og foreningslivet. De var meddelere til lokale aviser og holdt aftenskoler. De skrev ofte…
Landsbyhistorier.dk

Mariane og hendes to mænd

Hvis man vandrer en tur på Tirstrup Kirkegård, kan det hænde, at man falder i dybe tanker og spekulationer over, hvad det mon kan være for en masse livshistorier, der gemmer sig der dybt under ral, taks og buksbomhække. Navne og årstal…
Landsbyhistorier.dk

Mere om skolelivet i Tirstrup

Min 8 år ældre bror, Jørgen, har tidligere beskrevet skolelivet i vores landsbyskole. Trods aldersforskellen skete der ikke de store forandringer frem til min skoletid. Men jeg kan da supplere lidt. Nogle af legene i skolegården var "Pukkelryg",…
Landsbyhistorier.dk

Skolelivet i Tirstrup

Min far, Otto Johannes Pedersen var førstelærer/skoleleder i Tirstrup i perioden 1939 – 1971. Jeg hed i min barndom Jørgen Damm Pedersen, men slettede senere Pedersen og tog min mors ungpigenavn, Damm. Min mor hed Anna R. Pedersen. I det…
Landsbyhistorier.dk

Tornemark By

Navnet Tornemark forklarer Dr. phil. Henrik Ussing i "Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt" 1915 som en Sammensætning af Torne eller Tjørne og Mark, og betydningen skulle være "den tornebegroede Mark". Cand. mag. Gunnar Knudsen mener…