Landsbyhistorier.dk

En gammel skoleholder

Ophavsmanden til de fleste oplysninger i denne lille artikel, er en gammel fhv. lærer C. Barsøe. Han var lærer i Egtved Skovskole fra 1899-1906. Han fortæller i VAHS årbog for 1929, at der på skift var tre brødre, som alle havde været…
Tingsted - Gården

Hovedet

På gården i Tingsted var der også en tørvemose, hvorfra der selvfølgelig kunne graves tørv, til brændsel under krigen. Under tørvegravningen fandt de et hoved; for øvrigt med langt lyst hår, i mosen - hvad nu? Meldte de det til…
Landsbyhistorier.dk

Dødemasker

De stærke indtryk der havde sat sig, var de hoveder der stod på en hylde oppe under loftet. Det var noget af det første "de" blev præsenteret for når de nu kom "hjem" til Sverige. De skulle se de slægtninge der var afgået med døden.…
Landsbyhistorier.dk

Fuirendals ladelænge

På herregården Fuirendal var der indtil for nogle år tilbage en meget gammel ladelænge. Den skulle efter sagnet tillige med gården være bygget af en berømt udenlandsk mester. Da bygningen var færdig, sagde mesteren, at hvis der nu…
Landsbyhistorier.dk

Dolketidsgrav i Tønning skov

I 1967 udgravede arkæologer og lokale folk en underlig stenforekomst i Tønning Skov. Længe havde skovfolk været opmærksom på et sted, hvor en masse sten var placeret på et højtliggende plateau i udkanten af skoven, men ingen turde gætte…
Landsbyhistorier.dk

Stationsliv i Tønning

Hvert år i maj måned, når køkkenhaven først pløjes og siden kultiveres til såbed, så dukker de frem igen og igen. Nogle rustrøde jerndimser i henholdsvis 13 og 16 cm's længde. De har holdt skinnerne fast i svellerne, som engang lå…
Landsbyhistorier.dk

Den første Høkerhandel i Torsted

Oprettede Niels Knudsen i sit Bolsted, som han byggede op. Han solgte Kaffe, Sukker, Svovlstikker og Tobak m.m. Bag paa Døren i Stuen førte han Regnskab med Kridt paa de Folk, der købte paa Kredit. Det var et uheldigt Sted. Han holdt nemlig…
Landsbyhistorier.dk

En Smedje i Torsted

Jens Christensen Randers(hus), Torsted havde en Datter Ane Marie, der var gift med en Smed Christian Larsen. Han byggede derfor et Hus til dem ca. 1 km. Nord for Gaarden hen mod Holmskovgaard ved Østsiden af Vejen der hen til. Til Huset lagde…
Torsted - Joen den vildtbefarnes sten

Joen den Vildtbefarnes Sten

Det var først efter mange lange Overvejelser, at jeg i det hele taget vovede mig til at tænke paa at udføre en Mindesten om den første kendte Person i Aarestrup Sogn, nemlig Joen Viffert, der ejede Torstedlund i 1300erne. Jeg talte med…
Landsbyhistorier.dk

Holmskovgaard brændte

Den 14.november Kl. ca. 7 Aften, medens Christen Jakobsen, Holmskovgaard sad og spiste Nadver hørte de en underlig Lyd. De troede først at det regnede og saa at det haglede. Da de saa ud var der Ild i Laden, og det elektriske Lys i Stalden…
Landsbyhistorier.dk

Slægten på Holmskovgaard

Denne Gaard laa forhen lige Vest for Nr. 6, hvor denne nu har Have. Søren Christensen, der var Fæster i 1688 er sandsynligvis Søn af Christian Sørensen der nævnes 1664. Byrial Justesen skyldte i 1707 i Landgilde 7 Skp. Rug og 7 Skp.…
Landsbyhistorier.dk

Landsbyskolelærer i 1960

Undertegnede var knap 22 år gammel, da jeg pr. 1. februar fik vikarjob i Torsted Skole. Jeg manglede på daværende tidspunkt et år i at afslutte min læreruddannelse fra Hjørring Seminarium. Det var en "enelærerskole" med kun et klasseværelse,…