Torsted - Første skole

Første Skole i Torsted

I sin smukt indbundne og håndskrevne bog skriver Førstelærer Th. Johansen, Aarestrup følgende: Den første Vinter fra 1/11 1861 – 1/5 1862 blev der holdt Skole i Christen Christensen Ottes Storstue og Børnene havde Legeplads paa vejen. I gaardens Udhuse kom de ikke. Det var i Ottegaards gamle Stuehus, der blev nedrevet kort Tid efter, hvorefter det Stuehus blev bygget staar endnu.
Næste Vinter lejede Sogneforstanderskabet Bette Mortens Storstue paa den anden Side af Vejen.

Første skole i TorstedAftryk af Th. J. tegning af Vinterskolen. Herinde i Storstuen var to Borde med tilhørende Bænke, der stod langs Syd- og Vestvæggen. Søren Viladsen var Skolens første Lærer. Han var Ungkarl og var god til at skrive og regne, men han fortalte aldrig noget for Børnene, og han kunde heller ikke spørge dem ud.

Søren havde sin Seng mellem Bilæggeren og Nordvæggen og ved Siden af Sengen stod et lille Bord og en simpel Træstol, hvorpaa Pastor Lerche-Jørgensen sad, når han om Foaaret afholdt Eksamen. Her kunde Søren sidde og spise en Mellemmad; men ellers fik han sin Middagsmad inde hos Bette Morten.

Børnenes Tavler hang, naar de ikke brugtes paa Søm i Væggen. Over Sydvinduet helt under Loftet var en lang Hylde, hvorpaa Børnenes Skrivebøger lagdes op efter ”Skriveskolen”, og her laa ogsaa 2 sæt Læsebøger.

Søren Skivum, Jens Nielsen Skivum Søn, fra Genbohuset gik i Skole her fra 1861 – 1869, lever endnu i Torsted i sit 86 Aar fortæller, at Søren vist nok ikke kunde lide ham;
men A ku’ heller et lær ret møj! Saa ga’ han mæ no Klø, og det blev de et bejer aa! A var saa baang for ham. Jen Maaen’ tur A et go te skul; men saa fulle min Muer mæ derhen og A kom ind i Skuelen paa den Maaed. Da min muer var gaan henne Vej, ga Søren mæ no Klø, for de A eet sjel vil go te Skuel. Men om Avtenen gik min Faaer over te Søren aa saa te ham, at hves han eet lod vær mæ aa slaa mæ, saa skul han sjel fon o gue Kløe. Sin den Tid slow Søren mæ et mier. Han kløv Brænde om Avtenen til Bilæggren.”
Søren fik sin Plads i Han Hered. “A haar sit ham jen Gaang sin. Han stod da ved Christen Ottes Laaeport, han haad en dreng mæ sæ!
Saa fik vi Jens Ravnkilde fra Haverslev til Skuellærer. Han var søen en jævn Mand i Størrelse, men han var et gue til aa goe. Han kom no Daw om Ugen og gik fra Haverslev hen og hjem over Torste’ Skald, hvor han ku kom over Aaen ved Kragelunds Vandmølle. A bløv vist komfimeret i 1869″
(Søren Jensen Skivum 14/2 1941)

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.