Landsbyhistorier.dk

Skoleudflugt med forhindringer

Min far, der var lærer ved Grove skole ved Mariager, ville gerne, at skolebørnene fik så stort et kendskab til verden uden for sognet, som muligt, derfor arrangerede han en gang om året en skoleudflugt. Det kunne lade sig gøre, fordi alle…
Landsbyhistorier.dk

Oplevelser ved Broholm 1942-1947

En gang, da Broholm tærskede korn på marken lige vest for landevejen og 'Polakhuset', hvor vi boede fra 1942 til 1947, stakkede de halmballerne i en stor halmstak. Her havde vi en god legeplads. Vi byggede huler og vi fandt nogle steder,…

Arbejdslivet på Broholm

Peter begyndte sit arbejde på Broholm, da han var helt ung. Det første arbejde, han var betroet, var at malke 18-20 køer med håndkraft. Allerede ved 5-tiden om morgenen var han oppe for at nå at være klar til malkningen, der begyndte kl.…
Landsbyhistorier.dk

Grønkålene

Brug af vievand er meget almindelig foreteelse i katolske lande. Vievand er vand, der indvies af en præst og derved tilføres en hellig kraft. Kirkegængerne dypper fingrene i et vievandskar eller blev bestænket af præsten med en vievandskost. Sådan…
Landsbyhistorier.dk

Marius Madsen

Lidt om Jens Marius Madsen - Onkel Marius - Gårdejer Gundlevsgård fra 1912 til 1951, Gerlev pr. Slagelse. Gården har sit navn efter oldtidsmindet der ligger til højre for vejen mellem Gerlev og Serdrup. Det er en høj kaldet Gundlevhøj.…
Landsbyhistorier.dk

Pastorinde Skrap

I 1774 blev den residerende kapellan ved Stubbekøbing Kirke, den 43-årige Jens Daniel Wedel, kaldet til sognepræst i Gyrstinge og Flinterup sogne. Han døde i 1792 efter en bispevisitats, hvor alt gik grueligt galt. Inden visitatsen forsvandt…
Landsbyhistorier.dk

Gjesing i 40 år

Sonja, vores tre børn og jeg flyttede til Gjesing lige før Jul 1969. Det var i et nybygget hus, som vi selv, med hjælp fra Familie og venner, havde bygget gennem de sidste par år. Dengang var byen helt anderledes, der var adskillige butikker…

Barndomsminder fra Anden Verdenskrig

I Gudme havde besættelsesmagten oprettet en baraklejr til de tyske soldater. Hvor mange, der var, vides ikke. Men der var flere hundrede. En del officerer boede på herregården Broholm. Dels på slottet og dels i vandmøllen, der ligger på…
Landsbyhistorier.dk

Barndommens land

Ja de vise ord, fra Benny Andersen, passer godt på, wås der hår goen i Jire Skull!! Mine forældre er Lilly og Viliam Pedersen. Med adresse på Hjørnevej 4 i Gerå. d. 25/6 1951 fik de deres førstefødte - en datter, som blev min storesøster…
Landsbyhistorier.dk

På tangfiskeri

Født på Bakkegården i Melholt 1952, og opvokset i Gerå I Julen 1967 fik jeg bl.a. den store julegave, at mor og far accepterede, at jeg gerne ville ud at sejle eller måske bare prøve. Så nu skulle der indkøbes varmt og praktisk tøj,…
Guldbæk - Anders Jacobsen

Tæskeværke i Guldbæk

Landbrugets mekanisering begyndte så småt i sidste halvdel af forrige århundrede, men kom først rigtig i gang efter 1900 med eksplosionsmotorens indførelse. I Guldbæk startede man omkring 1905 en slags "fællestærskeværksforening", hvor…
Landsbyhistorier.dk

Kongebesøg i Grynderup skole 1929

Ordret afskrift af side 35 i bogen "Smaa Tildragelser 3" skrevet af Førstelærer Th. Johansen, Aarestrup i 1929. der lyder således: Den 3.Oktober 1929 var der Kongerevy paa Gdr. S. P. Nielsens Markj, Kjemtrup Nygaard, hvor Kong Chr, lX…