Landsbyhistorier.dk

Kildegaards Sten

Da jeg arbejdede med Enggaards Sten, der var den første af mine Gaardsten talte Søren Ræbild og jeg om, hvad egentlig Bisgaard tænkte om, at vi tog en Sten fra Kildegaards gamle Plads og opsatte den ved Enggaard. Det var vist et fejlgreb, men Søren Ræbild sagde, da jeg ymtede lidt om ogsaa at lave en Sten til Kildegaard, at han havde en liggende i Engen udenfor ”Kraven”. Den kunne måske bruges til Erstatning for den han havde faaet. Den 29 og 30. Januar 1935 var vi ude i Kæret ca. 400 m Vest for og gravede en stor Sten op. Den saa helt godt ud. Den 1. februar var der lidt tøsne og vi fik den da paa en Slisk og Søren Ræbild og Marinus Knudsens Heste 2 fra hver Gaard i alt 4 slæbte den omtrent op til Ulvkærvejen, men her var saa blødt at den kom til at slæbe paa Jorden. Foruden vi nævnte var ogsaa Bisgaard, Jens Ræbild og Jens Olsen, Karl Bisgaard, Alfred Nielsen og Mejerist Jensen med. Saa kom vi ikke længere den Dag, men Dagen efter d. 2. Februar, var vi atter afsted med 4 Heste og vi 9 Mand sled med den i 2 Timer sent paa eftermiddagen, men naaede kun at faa den 100 m, nærmere mod Byen. Jorden var for blød. Det blev imidlertid Frost og Sne og den 4. Fbr. var vi atter i Gang, og efter at vi havde faaet den væltet op, trak de 4 Heste den med stor Lethed ind til Byen og 2 af Hestene kørte den helt op til Kildegaards østre Gaardsled og ned igen til den Plads, hvor den nu staar. Bisgaard gav en Cigar for den Præstation til hele Flokken.

Den 6. Febr. begyndte jeg saa i Frostvejr at arbejde paa Stenen efter Skoletid. I min Notesbog staar skrevet:

1935
6/2 begyndte at hugge Sten til Kildegaard
14/2 færdig med Navnet Kildegaard – 9 Eftermiddage
18/2 begyndte at hugge Skjoldet
25/2 tegnedes Bisgaards Navnetræk
4/3 begyndte paa Navnetrækket ovenpaa Stenen, det blev færdig d. 16/3
27/3 færdig med Køretøjet og dets Underskrift
28/3 begyndte på Borten fra oven, den var færdig d. 12/4 1935. Derefter Kokhovedet og Lammet.

Inskription:
Midt på Forsiden af Stenen ses tydeligt det 13 cm. høje Navn Kildegaard i ca. 3½ cm. brede Bogstaver. Stenen har en rød Overflade, men naar Skallen er hugget af er den af temmelig haard Art og den hvidlige Kvarts fremhæver de hvide ikke særlig dybt huggede Bogstaver.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.