Landsbyhistorier.dk

En Smedje i Torsted

Jens Christensen Randers(hus), Torsted havde en Datter Ane Marie, der var gift med en Smed Christian Larsen. Han byggede derfor et Hus til dem ca. 1 km. Nord for Gaarden hen mod Holmskovgaard ved Østsiden af Vejen der hen til. Til Huset lagde han ca. 4 Tdr. Land paa den Betingelse at det engang i Fremtiden kunne tilbagelægges til Gaarden.
Huset byggedes, da de blev gift (ca. 1850) og ca. 50 Favn syd for opførtes en lille Smedje ved Vestsiden af Vejen. Smeden var rigtig dygtig og smedede for Omegnens Folk til han døde i Juli 1883. Siden den Tid blev der ikke smedet der mere.
Huset havde Indgangsport paa Nordsiden og et Vindue i hver af de andre Sider. Essen var i Vestenden af det omtrent lige firkantet Hus. Derefter brugte Christen Randers det til Plove og Harver m. m. og i mange Aar var det Faarehus indtil det endelig helt forfaldt og nedreves for ca. 15.- 20 Aar siden.

Chr. Smeds havde en Søn Niels, der led af ”Daasel” (Efterfølgende forklaring er indsat af indsenderen: Jeg har ikke kunnet finde ordet. Redaktionen af Jysk Ordbog mener det kan være en betegnelse for epilepsi, men ordet er ikke kendt.). Som Dreng faldt han i Køkkenet, medens Moderen var ude at malke Koen, da hun kom ind, mærkede hun en mærkelig Lugt. Niels laa da stadig besvimet over Ildstedet med den ene Haand inde i Ilden. Den brændte helt op. Han kom til Aalborg, men hans Arm ente siden i en Klump uden Fingere.
Han faldt om på Olle Ottes Gaards Mark og døde, just som han var paa Vej til Arbejde paa Torstedlund. I beboelseshuset levede Ane Marie sammen med Datteren Kirsten Marie, der ogsaa var blevet Enke. Da Ane Marie dode 1917 90 Aar gl. blev Datteren saa betaget derover, at hun ogsaa døde et Par Dage efter 54 Aar.
De blev begravet paa samme Dag (Jeg sang dem ud, men det har jeg helt glemt nu). De ligger Vest for Kirken. En kort tid boede en Søn af Christen Randers, nemlig Kristian Randers og saa blev huset revet ned, og Jorden lagt tilbage til Gaarden igen.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.