Landsbyhistorier.dk

Aunslev Bold og Badmintonklub

Aunslev Boldklub blev stiftet d. 28 maj 1932. Badmintonklubben blev startet i 1941. I 1943 blev de 2 klubber slået sammen, hvor der samtidig blev valgten bestyrelse, som kom til at bestå af:

 • Ejnar Hansen fmd.
 • Olav Jørgensen næstfmd.
 • Thorkild Hansen kasserer
 • Bestyrelsesmdl:Ejnar Wind, Vagn Knudsen, Aksel Hansen-Hans Jørgensen, Karl Søndergård, Aksel Tibsmark og Rita Hansen.

Det var Karl Søndergård der fik startet badminton op i Aunslev, og det første hold blev Ejnar Hansen, Åge Sørensen, Jørgen Thulesen og Karl Søndergård. Det første sted, vi begyndte at spille, var i Regstrupskole. Salen her var ikke så lang, og bagerst i salen stod en kakkelovn, som den bagerste linje af banen gik bag om.
Efter et års tid fik vi lov at spille i Aunslev forsamlingshus. Der var der god plads, men gulvet var meget gladt, så vi måtte have en våd klud liggende under nettet, som vi kunne træde på med vores sko.
Vi har spillet i Langtved, Hjulby og Nyborg. I 1978 tog Borgmesteren det første spadestik til en ny idrætshal i Aunslev. Det var noget for os, der spillede badminton. Der blev lagt et rigtigt gulv, som var til at stå fast på, og der var højt til loftet, hvad vi ikke var vant til i forsamllingshuset, så nu blev der rigtig gang i badmintonen.
Efter at have spillet på turneringsholdet i nogle år, var vi 5, som besluttede at lave et motionshold, som kom til at bestå af Poul Hansen, Ejnar Hansen, Niels Johansenn, Therman Lauritsen og Jørgen Thulesen. Therman holdt op da han flyttede til Nyborg. Som ny femte mand fik vi Gregers Rasmussen, vi spillede om mandagen fra 7 til 8. Og efter badmintonen kørte vi hjem og fik en kop kaffe, hvorefter vi spillede kort, det gik selvfølgelig på skift.

En gang om året har vi spisning, hvor vi har vores damer med. Her er det blevet en fast tradition, at ved Niels får vi gule ærter, hos os får vi først en sildemad og derefter æggekage. Edith har prøvet at lave om på menuen, men den gik ikke.

Efter at jeg har skrevet om vores badminton, har jeg på Nyborg Lokalhistoriske Arkiv fundet et 125 års jubilæumsskrift, hvor de rigtige datoer står om hvornår badmintonen startede. Der står også om de mange forskellige steder ,vi har spillet, inden vi fik bygget den nye hal, som blev indviet d. 8.okt. 1978.

 • Det første sted var Regstrup Skole fra 1940-41 til 1945.
 • Fra 1945-1950 i Aunslev Forsamlingshus.
 • Fra 1950-1951 stregede vi en bane op i laden på Onkelsminde, den var ikke opvarmet, så der måtte vi spille os til varmen.
 • Fra 1951-1954 i den periode spillede vi i Langtved I.F.
 • Fra 1954-1955 tilbage til laden på Onkelsminde.
 • Fra 1955-1956 et kort besøg i Regstrup Skole.
 • Fra 1956-1960 spillede vi på Birkhovedskolen og Døveskolen.
 • Fra 1960-1961 et år i Hjulby Skole.
 • Fra 1961-1964 i Aunslev forsamlingshus.
 • Fra 1964-1978 i gymnastiksalen i Aunslev Skole.

I 1978 blev Aunslev hallen indviet, så efter den tid slap vi med at flytte så meget rundt. Os 5, der har spillet sammen i måske 40 til 45 år er holdt op med at spille badminton, men vi spiller stadig kort. Vi er 3 fra holdet, som er begyndt at bovle, det er Poul, Gregers og Jørgen, og det gør vi hver onsdag fra 11 til 12, men kun hver anden onsdag, da Poul og jeg spiller billard de andre onsdage.
Men så skete der det at bovlingcentret lukkede så vi måtte stoppe. Men efter et halvt års tid startede der et nyt bovlingcenter i Rådhusarkaden, og her er vi 3 par, Karen og Gregers, Grethe og Poul, Edith og Jørgen, som bovler fredag formiddag fra 10-11. Når vi er færdige med spillet drikker vi kaffe, og den er gratis. Så nu spiller Poul og jeg billard hver onsdag på Vestervold fra halv 10 til halv 11 hvorefter vi drikker kaffe i cafeen, og kaffen koster kun 3 kr. pr. kop.

Aunslev Skytteforening
Aunslev har en Skytteforening, som har haft skydebaner flere steder. Den første var på Skalbjerg i Skalkendrup, men i 1920 blev den flyttet til Strandskov og 1931-32 til et andet sted ved Strandskov, hvor den var til 1940. Under krigen, hvor skytteforeningens rifler var afleveret til tyskerne, skød man med bue og pil i Pilevad grusgrav, før krigen skød man med riffel i Pilevad grusgrav.
I 1954 blev der anlagt en skydebane på Johannes Hansens jord ved siden af skolen, og der blev lavet en indendørs bane i den nye hal. Den første formand for skytteforeningen var forpagter Mackeprang, Juelsberg. Af dem, som var med til at starte foreningen, kan nævnes Lærer S. Thorup, Jørgen Pedersen – Aunslev, Proprietær Møller – Strandskov, gdr. Lars Larsen – regstrup, H. Larsen – Grønholt, P. Nielsen – Skalkendrup og Jens Pedersen – Korkendrup.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.