Indlæg

Landsbyhistorier.dk

Landsbyskolelærer i 1960

Undertegnede var knap 22 år gammel, da jeg pr. 1. februar fik vikarjob i Torsted Skole. Jeg manglede på daværende tidspunkt et år i at afslutte min læreruddannelse fra Hjørring Seminarium. Det var en "enelærerskole" med kun et klasseværelse,…
Torsted - Første skole

Første Skole i Torsted

I sin smukt indbundne og håndskrevne bog skriver Førstelærer Th. Johansen, Aarestrup følgende: Den første Vinter fra 1/11 1861 – 1/5 1862 blev der holdt Skole i Christen Christensen Ottes Storstue og Børnene havde Legeplads paa vejen.…