Landsbyhistorier.dk

Holmskovgaard brændte

Den 14.november Kl. ca. 7 Aften, medens Christen Jakobsen, Holmskovgaard sad og spiste Nadver hørte de en underlig Lyd. De troede først at det regnede og saa at det haglede. Da de saa ud var der Ild i Laden, og det elektriske Lys i Stalden var tændt, men det gik straks ud. Gaardens tre Længder nedbrændte i Løbet af Aftenen, endskønt baade Aars og Falcks’ Brandbiler kom til Stede en times tid efter Branden var Opkommen. De havde heller ikke Vand nok, og” saadan et Par Cykelpumper gjør et no Gavn”. Der var adskillige Hundrede Mennesker til Stede hele Aftenen. En ung Mand, der kom løbende tværs fra Haverslev Kanten kom til Sønderup Aa, maa han springe i Aaen og blev vaad til midt paa Livet. Han nåede dog ikke at redde noget; da Folkene selv fik alle Dyrene ud, men en ung Hest løb ind i Laden, hvor den omkom. Allerede 8. Decbr. Var Vestlængden Hestestalden under Tag. Her var Hvælvinger. Svinestien og Stuehuset brændte ikke ligesom 300.000 Tørv til Aarestrup Mejeri heller ikke brændte. Vinden var i sydvest.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.