Landsbyhistorier.dk

Tadre Mølle – den sidste mølle i dalen

Siden middelalderen har Elverdamsdalen, fra Soderup i syd og til Tempelkrogen i bunden af Isefjorden, rummet en spændende fortælling om vandkraftens tidligere betydning for de gamle møller. Flere af de tidligste mølleanlæg tilskrives sandsynligvis…
12. februar 2007/af Tonny Nordal
Landsbyhistorier.dk

Den sidste fæster – den første selvejer

Møllegården har i århundreder været fæstemølle. Den sidste fæster blev Christian Hansen, som overtog møllegården i 1914 og drev den til sin død i 1945, hovedsagelig som landbrug, med en hastigt faldende kundekreds til møllen, og til…
12. februar 2007/af Tonny Nordal
Landsbyhistorier.dk

Kornmøllen

Vi ved med sikkerhed, at der har ligget en vandmølle på stedet i 1405, men møllestedets oprindelse kan sagtens være langt ældre. Hvordan de ældste møller så ud og var indrettet fortaber sig i historien, men fra omkring år 1800 og frem…
12. februar 2007/af Tonny Nordal
Landsbyhistorier.dk

Ledøjes historie ganske kort

Navnet Ledøje stammer utvivlsomt fra oldtiden, men dets oprindelige betydning er uvis. Det anføres omkring 1370 som Ledøwe og Lethøwe i fortegnelsen over jordegods under Roskilde bispestol.

Det er i middelalderen, at man træffer på…
9. februar 2007/af Tonny Nordal
Landsbyhistorier.dk

Mere end 775 år gammel? – del I

Påstanden er rigtig, da en del af vores kirke stammer fra omkring år 1225, og da navnet Ledøje kan henføres til tiden omkring år 1370, hvor stedet er betegnet som Ledøwe i fortegnelsen over jordegods under Roskilde bispestol.

Vi har…
9. februar 2007/af Tonny Nordal
Landsbyhistorier.dk

Mere end 775 år gammel? – del II

Jeg lovede sidst at følge op på beretningen om vor gamle landsby, hvor jeg nåede frem til tiden omkring værnepligtens indførelse i 1849. Jeg fik ikke omtalt datidens skole og undervisning, der op til 1700-tallet var meget sporadisk og lemfældig.…
9. februar 2007/af Tonny Nordal
Landsbyhistorier.dk

Mere end 775 år gammel? – del III

Under Ledøje Bylaug's byvandring i forsommeren fortalte borgmesteren bl. a. om kirkens historie, og jeg bemærkede, at kirkens placering formentlig skal ses i lyset af Københavns biskops ønske om at have en række kirker placeret som led…
9. februar 2007/af Tonny Nordal
Landsbyhistorier.dk

Et hus i Ledøje og dets beboere

Da vi købte hus i 1957 var det lige det, vi havde ønsket os. Huset tiltalte os, det var på landet med den til tider gode luft, når køerne blev drevet gennem byen.

Ved tilfældigheder blev vi interesseret i husets fortid, da vi fik fat…
9. februar 2007/af Tonny Nordal
Landsbyhistorier.dk

Kyenmanden og Slattenlangpatte

I meget gamle dage, flere hundrede år før fjernsynet blev opfundet, gik de lange vinteraftener bl.a. med at fortælle gamle historier og sagn, som var gået i arv fra generation til generation. Hver egn sine historier. Her er en af de få…
9. februar 2007/af Tonny Nordal