Landsbyhistorier.dk

Kornmøllen

Vi ved med sikkerhed, at der har ligget en vandmølle på stedet i 1405, men møllestedets oprindelse kan sagtens være langt ældre. Hvordan de ældste møller så ud og var indrettet fortaber sig i historien, men fra omkring år 1800 og frem kan man f.eks. via de gamle brandtaksationer danne sig de første indtryk. Den nuværende vandmølle synes således at være opført omkring 1840, hvor den kunne betjene 3 kværne, sigte, grynsold, blæser og sækkevinde.

Det var sandsynligvis den sidste fæster, møller Hansen, som nedtog skalkværn og i stedet brugte trækket til at drive en båndsav med, der var opstillet i et hus uden for møllen. Møller Hansen fik i 1920´erne indlagt en petroleumsmotor til at sikre kraft til møllen, hvis der ikke var vand nok i mølle-søen om sommeren. Problemet med vandmangel kunne især opstå, hvis mølleren på den dengang eksisterende Øvre Tadre Mølle, nogle få hundrede meter oppe ad bæk-ken, holdt igen på det lidt vand der på denne årstid måtte være til rådighed.

Tadre Mølle er, ud over Blåbæk Vandmølle ved Fakse, den sidste oprindelige vandmølle på Sjælland, med ubrudt historie. Den er samtidig den sidste dalside mølle, p.g.a. dens beliggenhed højt i terrænet, betjent af Taderød Bæk, der i sit løb forbi møllegården falder stærkt ned over den østlige side af Elverdamsdalen. Vandmøllen fødes fra den ovenfor liggende møllesø og drives med et overfaldshjul. Nationalmuseet nedtog ved hovedrestaureringen i 1950´erne savhuset uden for møllens dør, og motorhuset, som lå på skråningen op mod møllesøen, ligesom man fri-lagde gavlen ved vandhjulet, der ellers havde været over-dækket/beskyttet af et skur. Begrundelsen var, at føre møllen tilbage til tiden omkring 1840, men man undlod dog at rekonstruere den 3. kværn, som havde været en skalk-værn til afskalning af byg.

Siden hovedrestaureringen i 1950´erne er møllen løbende blevet vedligeholdt, således, at møllen i dag er fuld funktionsdygtig på alle bevarede dele. D.v.s. med sækkevinde, en stor kunstkværn og en mindre Rhinskkværn. Det er intentionen, at få sigten rekonstrueret og om muligt, at få lagt en skalkværn ind igen.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.