Landsbyhistorier.dk

Mere end 775 år gammel? – del I

Påstanden er rigtig, da en del af vores kirke stammer fra omkring år 1225, og da navnet Ledøje kan henføres til tiden omkring år 1370, hvor stedet er betegnet som Ledøwe i fortegnelsen over jordegods under Roskilde bispestol.

Vi har kun dele af kirken og landskabet fra denne tid. De ældste gårde og huse kan nok med sikkerhed føres tilbage til 1700-tallet, mens resten er kommet til senere – ja de nyeste er endnu på vej.

Vi skal altså tilbage til middelalderen for at finde vore aner. I omegnen boede flere riddere af Hvideslægten, og der hvor vi i dag finder Brydegården, havde en ridder på Valdemar den Stores tid bygget en ridderborg ”Ledøwe” med tilhørende borgkapel – den senere Ledøje Kirke. Omkring denne borg opstod landsbyen Ledøwe. Borgen forsvandt i 1430’erne, der blev bygget en almindelig bondegård – og borgjorden blev fordelt mellem denne og et antal andre bondegårde. Ledøwe blev anlagt efter en byplan, der den dag i dag er bevaret og kan ses i vejnettet.

Den ældste del af landsbyen er den vestlige, hvor gårdene lå i en aflang kreds, som omsluttede kirken og gadekæret. I den østlige del lå gårdene i en række mellem bygaden og det, der dengang hed bymosen – en tidligere sø syd for landsbyen. Det er i dag lavningen mellem Ledøjes sydkant og bakken med Øbakkegård.

Ledøje landsby og egnen omkring led i 1600-tallet under svenskekrigene, misvækst og sygdomme, og Ledøje måtte som ryttergods under kronen i en meget lang periode bære indkvartering af kongelige ryttere og deres familier. Det var perioden, før landets forsvar blev baseret på almindelig værnepligt. Man byggede soldaterhuse til disse ryttere, der måtte stille til eksercits og øvelser ved gadekæret hver søndag efter kirketid – småhuse, der den dag i dag findes i bybilledet, f.eks. i Nordre Gade. Her havde jeg fornøjelsen at bo i nr. 4 i nogle år – i en atmosfære af historie. Sjovt som chef for landets værnepligtssystem at bo, hvor bonde- soldater og tidligere våbenfæller har levet.

Ledøje fik som landsby i rytterdistriktet i øvrigt en kongelig rytterskole omkring år 1725 – den blev bygget lige nord for gadekæret, hvor den findes den dag i dag i Ledøje Bygade.

Kilde: www.ledoejebylaug.dk

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.