Ny søgning

Hvis du ikke er tilfreds med resultaterne nedenfor, kan du lave en ny søgning

250 Søge resultater for als

13

En livskraftig gl. forening i Egtved

(som også måtte bukke under til sidst) Egtved Sogns Husmoderforening Sådan stiftedes den første forening i byen under den mørke krigstid. Foreningen var hovedsagelig for kvinder, selvom enhver kvinde og mand fra land og by kan opnå medlemskab, ja, sådan står der virkeligt i lovene fra Kolding Herreds Landbrugsforenings Husholdningskreds, som foreningen organisatorisk hørte under. […]

14

Fra min Barndoms By

Den gamle husmand og lokalhistoriker, Søren P. Sørensen, der var født i Oustrup, og senere ejede Brambjerg, fik i 1919 udgivet et lille skrift om sin landsby Oustrup. I sine erindringer skriver han: De gamles Erindringer og Oplevelser. Sine sidste år levede han i et hus i Egtved, hvorfra han stadig fik skrevet om livet […]

15

Tørvegravning i Øster Bjerregrav Mose

Når man i dag går tur i den tilgroede Bjerregrav mose, er det svært at forestille sig, at der her i det store moseområde blev produceret millioner af tørv. I krigsårene og til sidst i 50`erne var hundreder af mennesker beskæftiget i et nøgent landskab fra Skalsåen til Rejstrup og Kousted. I forbindelse med fællesskabets […]

16

Da Christian den 4. lavede krudt i Borlev

Den byggeglade gamle, kendte konge havde en særdeles uheldig hånd med alle sine krige, som han måtte tabe den ene gang efter hinanden, og som desværre også gav befolkningen uhyggelige afsavn og elendighed. Alligevel blev Christian firtal ved med at slås med svenskerne, tyskerne og endda med sine egne lejetropper, der gjorde oprør mod ham, […]

17

Miss Florens – Balletdanserinden fra Egtved

”Balletdanserinden” fra Bakken Der er sikkert ikke mange, der i dag husker den bedrøvelige skikkelse, Miss Florens, men for mange år siden var hun en kvinde, man både lo og havde vel også lidt ondt af. Hun optrådte med en uhæmmet foragt for alle traditioner, og havde en komplet mangel på selv den mest elementære […]

18

Oplevelser fra Bindeballe og omegn

Navnet Bindeballe nævnes allerede i Løgumbogen i 1459 under navnet Byndeballi. I matriklen fra 1844 er stavemåden Bindeballe. Måske stammer Binne fra et sted, hvor man tøjrede kreaturerne, eller måske af personnavnet Benne svarende til Benedikt. Præsterne efter svenskekrigene omtaler byen i flere indberetninger, også under navnet Bindeballe. De fortæller mest om gårdenes antal og […]

19

Bælum Mølle – på toppen af Møllebakken

Møllebakken Nordvest for Bælum by ligger Præstens Høj samt Hejrebakken, der tilsammen bliver kaldt Møllebakken. Netop der, på det højeste punkt, knap 60 m. over havet står Bælum Mølle højt knejsende, synlig fra Rold skov i vest til Kattegat i øst. Den blev, fra den blev bygget i årene 1761 til 1765, et vartegn for […]

20

Strid degn

Der går mange historier om stridigheder mellem præster og degne. Der fortælles endog om slagsmål mellem præst og degn i kirken. Utallige klager blev sendt til provst, biskop og så gar til kongen. Wilhelm Cardes hed en student født 1734. Efter studentereksamen i 1757 tog han til Norge og fik et job som skoleholder. Degn i […]

21

Kulturchok! fra Fjellerup til København 1957

Min læretid som købmands lærling hos Købmands Skallerup i Fjellerup er ved at slutte, nemlig den 31.marst 1957 kl. 18.00. Jeg begyndte i januar måned 1957 at tænke på, HVAD SÅ? Jeg burde have tænkt på, min nye job skal være et sted hvor der er mere tilgængelighed og mere rummelighed, men de ord var […]

22

Slagsmål i Bandholm den 5 august 1812

Imellem Vejleby bønder og Soldater af det Slesvigske Infanteri Regiment. Der havde været travlhed og megen uro på Havnen i Bandholm den hele formiddag. Brænde var kørt til udskibning fra Knuthenborg skovene af Bønder fra Vejleby under Grevskabet Christiansæde. Provideringskommissionen havde rekvireret brænde til forsyninger i København, og det nærmeste og bedst velegnede sted på […]

23

En beretning om fattiglem nr. 27 på Bælum fattiggård

Dette er en beretning om fattiglem nr. 27 Jens Hansen Petersens liv og levned. Ved et tilfældig opslag i en af Bælum sogns gamle kirkebøger fra 1888 under ”Afdøde Mandspersoner” faldt Jens Hansen Petersens Tørslev navn blandt mange andre især at være interessandt, ene og alene fordi der her var tilføjet den ikke særlige flatterende […]

24

En Stranding af Fjendtlige Engelske skibe i 1811

En Stranding af fjentlige Engelske skibe ved Rødssand og Gedser Odde. Natten i mellem den 15 og 16 november 1811. Efter den orkanagtige storm som hærgede Østersø området natten imellem den 15 og 16 november 1811. meddeltes der til Stiftamtmanden for Lolland og Falsters Stift fra Byfoged Prom i Nysted den 16 november At der […]