Landsbyhistorier.dk

Kyenmanden og Slattenlangpatte

I meget gamle dage, flere hundrede år før fjernsynet blev opfundet, gik de lange vinteraftener bl.a. med at fortælle gamle historier og sagn, som var gået i arv fra generation til generation. Hver egn sine historier. Her er en af de få fra Ledøje, som har overlevet.

På Ledøje Bymarks sydvestlige hjørne lå i sin tid en høj, og her boede Kyenmanden. På bymarkens nordøstlige hjørne ligger den dag i dag en høj, der hedder Lemene Høj (Lemming Høj). Her boede Slattenlangpatte, og hun var kæreste med Kyenmanden. Han red tit hen og besøgte hende om natten. Så tog han hende med hjem. Han lagde hende tværs over ryggen på sin hest.

I det sydvestlige hjørne af byen ligger endnu en gård, hvor der er en port både i den nordlige og den sydlige længe lige overfor hinanden. Der skal Kyenmanden have redet igennem med Slattenlangpatte. Beboerne på gården turde ikke lukke portene om natten, for hvis Kyenmanden kom, og portene var lukket, blev de spoleret.

Engang havde han tabt en vante, og den var så stor, at den kunne rumme en halv skæppe sæd (8,7 liter korn). Så blev folkene på gården enige om at binde en magen til, og den blev om aftenen lagt ud i porten på et bjælkehoved, og den blev også borte om natten.

Nogle nætter efter kom der én og bankede på det ene vindue og sagde: “Hør du, vante-ven, du må skynde dig op, for begge dine hvide heste ligger i en tørvegrav og er ved at drukne”. Og lige så snart som de kom til tørvegraven og hestene, var disse oppe med det samme.

Mange at disse gamle sagn og historier har i mere eller mindre grad rod i virkeligheden, det er sandsynligvis også sådan med denne historie.

Gården, som der fortælles om, må være Gammelgård, som netop ligger i Ledøje Landsbys sydvestlige hjørne og har to porte overfor hinanden med en gennemgående vej. Geografisk ligger Gammelgård i en linie mellem Lemming Høj og “øen” Kyen, som optræder på gamle kort, som en ø sydvest for Øbakkegård ude i Porsemosen, som dengang havde betydeligt mere overfladevand. Den nuværende Gammelgård er opført i 1792, men det må formodes, at længerne er opført på det gamle fundament. Gammelgård har for øvrigt været i samme slægts eje siden 1837, hvilket så vidt vides ikke modsvares af andre gårde i byen.

Under Christian V (1646-99 konge 1670-99) henlå Ledøje Bymarker under den kgl. vildtbane, hvilket medførte store ulemper for bønderne. Kongens yndling overhofjægermester Vincents Hahn ((1632-80) drev det især vidt med hensynsløs jagt, og var derfor forhadet af bønderne, som han chikanerede på alle måder. I Ledøje kaldtes han “den onde jæger Hahn” eller “Kymanden”, fordi hans natlige togter gik over Kyen, opad Helledvejen, gennem 2 gårde i Ledøje og ad Smørum til. Det må formodes, at Overhofjægermester Hahn må tage ansvaret for Kyenmandens opståen. Vincents Hahn var for øvrigt en mecklenburgsk adelsmand, som i 1661 blev overhofjægermester, og som Christian V´s jagtfælle og yndling fik stor politisk indflydelse og samlede meget gods.

Slattenlangpat(te) er kendt fra flere andre sagn i det sjællandske område fra den tid.

Som en pudsighed er der stadig heste på Gammelgård, som jo i dag er hestepension, og inden for de seneste år har det flere gange været nødvendigt at tilkalde Falck, for at redde heste op af mosen!

(Kilde: www.ledoejebylaug.dk)

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.