Landsbyhistorier.dk

Et hus i Ledøje og dets beboere

Da vi købte hus i 1957 var det lige det, vi havde ønsket os. Huset tiltalte os, det var på landet med den til tider gode luft, når køerne blev drevet gennem byen.

Ved tilfældigheder blev vi interesseret i husets fortid, da vi fik fat i nogle gamle kort, dels fra 1781, hvor matr. nr. 80 ikke var indtegnet, og et kort fra 1803, hvor nr. 80 var der. Vi antog derfor, at huset var fra omkring år 1800, og måske et aftægtshus fra en dobbeltgård, der dengang lå på matr. nr. 57, hvor beboerne hed Niels Nielsen og Sidse Olsdatter. Endvidere havde vi fundet en sabelklinge, som var stukket ind mellem taglægterne under stråtaget over døren. Var det for at gemme den eller overtro? Vi fik at vide af Anton Rasmussen, som boede på Gammelgård, at klingen havde været slebet på begge sider, så det havde ikke været en paradesabel. Var det så et gammelt rytterhus? Alle vore tanker om det kom nu ikke til at passe.

Som en begyndelse må vi til Bygaden nr. 9, matr. nr. 55. I 1799 får Hans Olsen et hus på nr. 2 gårds grund (dobbeltgården) og noget af gadejorden. Ejendommen bliver udlagt til Hans Olsens enke Margrete Nielsdatter, som er en søster til Niels Nielsen. Hun bliver gift med Niels Kjeldsen 3. november 1800. Niels Kjeldsen frasælger hus med jordbod for 250 Rdl. den 4. august 1823. Dette må være begyndelsen til matr. nr. 80, Bygaden 7. Der må have ligget et hus på stedet, da der nævnes et hus i handelen, men der findes ikke noget skriftligt om dette.

Køberen hed Christian Clausen, som var fra Svogerslev ved Roskilde. Den 25. april 1824 dør Niels Nielsens enke Sidse Olsdatter, som nu bor hos Rasmus Olsen, som sikkert var en halvbror til hende. Ifølge testamentet mellem hendes afdøde mand, Niels Nielsen, som døde i 1807, deles deres efterladenskaber mellem begges arvinger. Christian Clausen har huset til 1824, hvor han sælger til Simon Nielsen således:

Jeg underskrevne Christian Clausen sælger mit iboende Hus på 5 fag med Hauge og Kakkelovn for 120 Rdl. til Simon Nielsen, Ledøje, som betales sådan: 50 Rdl. er betalt, endvidere afbetalt 12 Rdl. 3 s. til forhenværende Ejer, nu afdøde Sidse Olsdatter samt diverse beløb til Arvingerne (Ejer af matr. nr. 55 hedder nu Lars Pedersen).

 • Simon Nielsen betaler til sin nabo, Lars Pedersen, 1 mark til bymændene, 1 mark om samme forlanges.
 • At Simon Nielsen af huset betaler i indfæst til Lars Pedersen eller efterkommende ejere 5 ? sølv, så længe Amtstuen ikke forlanger samme.
 • At Simon Nielsen og Lars Pedersen beholder det mellemrum mellem begge husene til kørsel for dem begge, indfæstning er betalt Ledøje den 25. april 1824”.

I brandforsikringsarkivalier af 3. januar 1839 står følgende: ”Simon Nielsens hus med enderne til østen og vesten, 5 fag lang, 3 fag dyb, af blandingstømmer, lervægge og stråtag, indrettet med indgang til forstue, herved en stue med bilæggerovn, et køkken med skorsten og en indmuret kobberkedel på ¼ tønde, et kammer, et tørvehus samt lo. Overalt lergulv og bræddeloft, simple vinduer og døre.

 • Vinduer a fag 55 275 Rdl. sølv
 • Kakkelovn 15 Rdl. sølv
 • Kedlen 10 Rdl. sølv
 • 300 Rdl. sølv.

I brandtaxationsprotokol den 19. august 1841 står der, at huset, der var forsikret for 300 Rdl. sølv, befandtes nu således forringet, at det nu er vurderet til 250 Rdl. sølv. Beskrivelsen som foregående. Forsikringen på 300 Rdl. er bortfaldet.

Med hensyn til de nævnte beløb til Sidse Olsdatters arvinger står følgende:

 • 5. september 1824. Simon Nielsen har svært ved at betale, så arvingerne får mindre i første omgang.
 • 27. december 1827. Simon Nielsen har stadig svært ved at betale det hus han har købt af Christian Clausen og som af ham var købt af Sidse Olsdatter.
 • 7. juli 1828. Simon Nielsen betaler a conto.
 • 12. juli 1828. Der betales til nogle af arvingerne.
 • 15. juli 1828. Nok en arving henter sine penge.
 • 29. oktober 1828. Nu betales de sidste beløb.

2 arvinger har ikke hentet deres penge, så de beløb bliver opbevaret af Skifteretten.

30. januar 1856 (tinglyst). Sælger Simon Nielsen huset til sin svigersøn, Søren Pedersen. Simon Nielsen og hustru Bodil Nielsdatter skal bo undertag (aftægt). Da grunden siden er blevet pålignet nyt hartkorn er diverse afgifter af 1824 bortfaldet, såfremt det ikke fordres af ejeren matr. nr. 55, bymændene eller statskassen. Dette bliver udslettet 15. februar 1893. Brandforsikringsarkivalierne er ikke så udtømmende som tidligere, der står hvad huset er lavet af og omkring 1872 er forsikringssummen 250 ?.

15. februar 1893. Sælger Søren Pedersen til sin søn Hans Peter Sørensen. Med hensyn til de påhvilende byrder og behæftelser bemærkes, at den ? af grunden svares grundafgift af matr. nr. 55 eller bymændene, men at køber er blevet bekendt hermed. Købesum 200 kr. og aftægt til Søren Pedersen og Maren Simonsdatter. Aftægten slettet 29. september 1909.”

Herfra er der ikke så mange oplysninger tilgængelige, så det bliver kun ejere der bliver nævnt ifølge tingbogen.

Hans Peter Sørensen sælger huset i 1935 til arbejdsmand Anders Peter Sørensen, Ledøje, for 3.390 kr., som i en gammel skorstensfejerbog er klokker.

Anders Peter Sørensen sælger til fru Edith Jensen, f. Fuglede for 13.000 kr. i 1948, men denne bor der ikke længe for i 1949 er det arvingerne der sælger huset til fru Ane Dorthea Marie Nielsen, Nybølle, for 10.750 kr. Denne var mor til Mary Rasmussen, som var gift med Carl Rasmussen, Nybøllevej 7, Ledøje.

1957 er det os der køber huset for 16.000 kr. med 5.000 kr. i udbetaling (næsten 1/3-del). Det skal siges, at der kun var en spand i udhuset til toiletbesøg og ikke meget udhus.

Om folketællingen i Ledøje kan der fortælles:

1801:

 • 28’ familie, Niels Nielsen, 67 år, 2’ ægteskab.
 • Sidse Olsdatter, 43 år, 1’ ægteskab.
 • Niels Kjeldsen, 2’ ægteskab, skomager og husmand med jord.
 • Margrethe Nielsdatter, 3’ ægteskab.

(Der hørte jord til matr. nr. 55, som lå ved Bjørnetoften).

Fra 1801 til 1834 findes ingen folketællinger på grund af landets bankerot.

I 1834 er Christian Clausen husmand og skrædder og Simon Nielsen er husmand og arbejdsmand.

1840 er Christian Clausen skrædder og Simon Nielsen bødker.

1845 er Simon Nielsen husmand og daglejer. Hans kone Bodil Nielsdatter er ligesom Simon Nielsen fra Smørum.

1855 bor der her i huset følgende:

Søren Pedersen, Maren Simonsdatter, Jørgen, Bodil og Niels Mogensen, som er hendes børn af 1’ ægteskab samt Anders Sørensen, som er en fælles søn.

De bor der alle i 1860 samt konens moder Maren Simonsdatter, som er huesyerske.

Christian Clausen og konen bor stadig i Ledøje til omkring 1860. Han er ikke opført i realregisteret som husejer, og må således bo til leje.

1870 er Søren Pedersen jordbruger og arbejdsmand. Hans Sørensen er musiker.

1880 er Søren Pedersen jordbruger. Sidse Hansen husmor.

Hans Sørensen er nu blevet gift med Ane Kirstine Larsen fra Jørlunde og de har et barn, Karen Johanne Sørensen, og de bor alle i huset. Hans Sørensen er cigarmager.

Om huset kan der fortælles, at der er foretaget en udvidelse mod øst. Denne gavl er bygget i sten og der er en tydelig revne mellem 3. og 4. vindue, så facaden mod vejen må være muret i sten på et andet tidspunkt. Vestgavlen er af ler forneden og træ foroven. Af lervægge er der ca. 10 løbende meter tilbage. Vi har også to bjælkeender, som går ud gennem muren. Vi har fået oplyst, at man gjorde sådan omkring 1800-tallet.

Da vi har fortalt om huset og beboerne, har det ikke kunnet undgås, at der er en masse forskellige personnavne på, men vi synes det skulle med, for der sker jo meget på små tohundrede års lokalhistorie.

Edith og Tage Frederiksen har hjulpet med skifter m.m. fra Landsarkivet. Øvrige kilder Landsarkivet og Lokalarkivet.

(Kilde: www.ledoejebylaug.dk)

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.