Landsbyhistorier.dk

Vi træffer mennesker

De første, vi møder, er arbejdsklædte mennesker. En lidt trivelig, men smilende og venlig - ikke særlig stor kone, på hvem man let kan se, at hun har båret slægtens fremtid. Det vil sige to tvillingepar, begge par var piger, samt tre…
Landsbyhistorier.dk

Mit hjem lå lige nord for Kongeåen

Mor var sønderjyde - og far var blevet udvist af tyskerne, fordi han havde været med til en dansk fest, hvor man sang danske sange! Under første verdenskrig kunne mor kun holde forbindelse med sin far ved, efter trufne aftaler at "mødes"…
Landsbyhistorier.dk

Vi gik vild i mosen

Lisbeth og Valdemar Hansens lille Anne Marie var død af difteritis. Hendes klassekammerater ville samle penge ind til en gravsten, men var lidt for små til at klare den sag alene, derfor kom jeg ind i billedet. Jeg var ca. 14 år måske lidt…
Landsbyhistorier.dk

Hilsen til Peter

Den 29. august 1943 fik forvalteren på Hellestrupgård Jens Chr. Lunn kontakt med Flinteruplejrens marinepersonel, der om dagen arbejdede i Store Bøgeskov og om natten illegalt. I december 1943 dannede Jens Chr. Lunn sin egen gruppe bestående…
Landsbyhistorier.dk

Valborg og Niels Nielsen

Niels Nielsen er vokset op i Holløse og er født 16 febuar 1836. Hans hustru Valborg Kirstine er vokset op på Nilels Nielsens gård, og er født 3 marst 1844. Niels Nielsen har haft et meget slidsomt liv, da hans fader døde måtte han…
Landsbyhistorier.dk

Grethes erindringer

Jeg er vokset op i Øster Tørslev, en landsby ca. 17 km nord-øst for Randers, mine forældre havde en lille ejendom på ca. 10 tdr. land. I trediverne var fattigdommen stor i Danmark, vi havde en god barndom. Vi var ikke ret store da vi måtte…