Ny søgning

Hvis du ikke er tilfreds med resultaterne nedenfor, kan du lave en ny søgning

250 Søge resultater for als

1

Kulturchok Randers realskole 1947

Da jeg vågnede op til min 12 års fødselsdag den 26. november 1947, var min første tanke: Nu er du stor. Det syntes min far åbenbart også, for kort tid efter luftede han den tanke, at jeg skulle indskrives på Randers Realskole som elev. Han mente, at jeg ville være bedre rustet til livet, hvis […]

2

Falsk anmeldelse

Gårdejer Lauritz N. i Tornemark var, som mange andre danskere landet i kartoteket over borgere, som skulle interneres, når befrielsen kom. Modstandsbevægelsen i Skælskør hentede ham den 8. maj 1945 og slap ham først fri den 11. maj. Sigtelsen mod ham gik ud på, at han i breve til værnemagten havde fortalt, at flere gårdejere […]

3

Fuirendals ladelænge

På herregården Fuirendal var der indtil for nogle år tilbage en meget gammel ladelænge. Den skulle efter sagnet tillige med gården være bygget af en berømt udenlandsk mester. Da bygningen var færdig, sagde mesteren, at hvis der nu manglede så meget som et søm eller en nagle i hele bygningen, så forlangte han intet for […]

4

Als Kirke gennem årene

Kirken i 1300-tallet Ifølge gamle beretninger og dokumenter skal kirken være opført i 1309. Als sogn, også kaldet Ellernæs (stedet hver der voksede elletræer), eller Alnis, strakte sig fra syd for Dokkedal til Als Odde, en strækning på ca. 17 km. og et areal på ca. 70 km2. Der var måske kun 3-400 indbyggere. De […]

5

Om præsterne i Als Kirke

Den første præst i Als, skulle efter Rokkedrejerens optegnelser være: 1473 – 1512: Knud Lauritsen. Sognepræst her i Alnis. 15?? – 15??: Jens Jensen, præst og kapellan her i 1512. 1512 – 15??: til mod enden af pavedømmet, var her i Als, der hed Povl, som gemen mand har vist at sige. Efter hr. Povl […]

6

Als Kirke fylder 700 år

Als sogns absolut ældste bygning, Als kirke, kan efter de oplysninger, der findes tidsfæstes til at være opført i 1309, idet der på et tidspunkt har været indridset i kirkens nordside ”anno 1309”. Det må betyde, at det er året for kirkens færdiggørelse. Et sagn fortæller, at kirken oprindelig skulle være opført på det nærliggende, […]

7

Als Skoles historie fra 1604 til 1956

AI forbindelse med at den nuværende Als Skole, der i dag hedder Havbakkeskolen, fylder 50 år i 2006 er det vel på sin plads at gøre rede for de år, der gik forud. På grundlag af optegnelser, som pastor M. Larsen, Als og Niels Chr. Skaanvad har gjort, har jeg, Christian Christensen, Als, bearbejdet og […]

8

Minder fra Als Hede

Mit navn er Karl Løth Nielsen, og jeg er født i 1936 og er søn af Karen og Jens Løth. Jeg har fået lyst til at skrive noget om, hvordan det var at være barn dengang. Jeg mindes stadigvæk mange af mine skolekammerater. Fra Buddum husker jeg især Aase, Jens og Niels Jørn Jensen, hvis […]

9

Lidt historie om Spjarup og især Spjarupgård

Landsbyerne Oustrup, Spjarup og Hjelmdrup er eksempler på stednavne, hvor der ret sent i historien er blevet ryddet skov og derpå har bosat sig bønder. Landsbyen Spjarup er således ikke ældgammel.Gamle stednavne som Egtved, Bøgvad og Vork er derimod meget ældre, måske flere tusinde år, mod stednavnene der ender med -torp, -rup og -strup. de […]

10

En lykkelig skæbne

Hvor heldig kan man være. Vores ane, Jens Pedersen Vejvad, blev født det år, men begyndte at føre kirkebog i sogn, men ikke nok med det. Udover dåben ses en senere meget spændende tilføjelse. Vinding kirkebog 27. december 1646.Then 27. Decembz. Blef Peder Veivads søn Jens døbt.Senere tilføjet med en anden skrift:General Qvasts Regiment von […]

12

Vand i mælken

I et skuespil af Henrik Hertz hedder det: “Man har et ordsprog/ som ingen forklejner/ på Amager malker man helst/ når det regner.” Da bestyrelsen for Nordrupvester Andelsmejeri holdt møde den 15. oktober 1907, forelå der en anmeldelse fra ungkarl A. Petersen om, at hans husbond, gårdmand P. K. Petersen havde hældt vand i en […]