Landsbyhistorier.dk

Saltø Skov

Saltø skov er på 21.344 m2 fredsskov, der består af løvskov og nåletræer. Skoven er opdelt i forskellige afdelinger og disse består af Øverste have, Mellemste have, Gammel have, Byshave og Borgnakke.

Byshave var jord tilhørende landsbyen Bistrup og blev brugt til fællesgræsning af dyr. Da der ikke mere var brug for jorden til græsning blev den nedlagt og inddraget til skov, og brugerne fik erstatning for tabet af jorden.

I saltø skov og omegn er der 4 dysser, 31 høje i skovene, 1 borghøj, 12 høje på markerne. En del af dem er i Byshave og den største er 29 m. i diameter. Ude i byshave står Kærlighedsbøgen, det er en meget særpræget bøg, hvis stamme deler sig i 10 forskellige træer. Den har i gennem generationer været brugt til at ingravere og ridse en mængde navne og hjerter af elskende par.

Af andre serværdigheder er en Høgeurt, “Hieracium Ciliatum”, som kun findes i Saltø Skov samt et andet sted i Danmark. Så er der danseegen som står på Hjørnet af Møllevænget og Skolevej, den har været anvendt som dansetræ ved de tilbagevendende majfester.

Brændehusene lå ved skovfogedboligen og blev bygget i 1931-32, de blev brugt til at tørre brænde i, i den ene side til kakkelovnsbrænde 30 cm og den anden side til industribrænde 40 cm. De blev solgt enten i hektoliter eller rummeter. Desuden blev der lavet en del flagstænger og kragetræer. Nu bliver pladsen brugt til pyntegrønt.

Langs Saltø å står der tagrør, de blev høstet omkring 1. november, så var rørene modne – det vil sige at alle bladene var faldet af. I gamle dage foregik dette med le og de skulle bæres ind på land. Hvorefter de blev renset og buntet, der blev høstet op til 500 traver (en trave er 20 neg). der høstes stadig neg nede ved åen, men nu med maskine.

Vejene i skoven har forskellige navne, Strandvejen, Øverstehavevejen, Uglebjerggårdsvej, Grævlingevejen, Brændehusvejen, Tværvej, Kurvemosevej, Byshavevej, og så Hans Peters vej. Hans Peter sad ofte på en bænk på den vej, derfor Hans Peters vej. Hans Peter boede i Saltø Skovvænge. Foruden vejnavnene er der biens rende, en bæk – afvandingsgrøft, ude ved grævlingevejen ligger den bundne opsparing, en meget kostbar overkørsel over Biens rende, der humoristisk bliver kaldt dette fordi den var meget dyr at lave.

Til Saltø skov hørte der 6 huse med ca. 5-7 tdr. og i alle husene var der en mand der arbejdede i skoven, hvoraf 2 havde arbejde på Ladby eller Karrebælstorp teglværker. Alle skovarbejderne havde husdyr, 1-2 køer, kalve, grise og høns, en enkelt havde en hest til udtrækning af tømmer. Der var også en der drev et husmandssted på 20 tdr. En af skovarbejderne var ledvogter, det var hans ansvar at lukke alle ledene om aftnen og åbne dem igen næste dag.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.