Landsbyhistorier.dk

Gravøl

Sognets præst, Bründum, døde i 1831. I den anledning bad enken lærer Mortensen om hjælp, hvorefter denne skrev til Morten Larsen:

”Gode Morten Larsen, fra provstinde Bründum skulde jeg anmode ham og Christian Lassen om, paa Onsdag Formiddag kl. 11, at komme til Marvede og være behjælpelige med at bære Hr. Provsten til Graven. De 6 Karle til at ringe i Hyllinge vilde I to gode Mænd jo nok besørge udnævnte. Foruden Mad og lidt Brændevin i Taarnet, kunde de jo, hvis Hosbonderne tillade det, tage del i Gildet hos Jørgen Andersen.

I øvrigt vilde han maaske lade Sognefogden eller Oldermanden at bekjendtgøre, at hele Sognets gaardbrugende Mænd [ej husmænd] samme Dag efter egen Lyst og Lejlighed kunde møde hos bemeldte Jørgen Andersen, der har 20 Potter Brændevin og en Tønde godt Øl, hvorved Mændene ville erindre deres hengangne Sjælesørger, eller med andre Ord, hvori de vilde drikke Provstens Gravøl.
Den 26 Septbr 1831 / Mortensen” (NPP).

Noter til denne historie

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.