Landsbyhistorier.dk

Hans og Anna Madsen Langebjerggård

Hans og Anna madsen flyttede ind på Langebjergård da de fejrede deres bryllup. De overtog gården fra hans far Ole Madsen, gården ligger mellem Fodby og Bistrup. Hans Madsen er født 22. april i 1865 og Anna Madsen er født 22. august…
Landsbyhistorier.dk

Fr. Meisler fortæller

I 1821 kom vi til Fodby, jeg boede hos min farbroder som var lærer og ungkarl, han havde ellers været bagersvend men havde svage lunger. Ved vores ankomst til Fodby skole spiste vi i vores befordringsmands simple hjem. Vi fik kartofler med…
Landsbyhistorier.dk

Et forsamlingshus bliver bygget

Fodby forsamlingshus blev indviet 9. november 1905. Men allerede i 1878 stiftede man Fodby byggeforening som et aktieselskab med det formål at skaffe en forsamlingssal og lokaler til en forbrugsforening. Salen indrettedes oprindelig hvor…
Landsbyhistorier.dk

Hans Larsen og Marie Larsen

Hans Larsen og Marie Larsen var værter i Fodby forsamlingshus i mere end 38 år. Hans Larsen var født i Saltøby, hans forældre var Lars Larsen og Bodil Hansdatter. Lars Larsen er født i Bistrup, og hans mor Bodil Hansdatter i Saltøby.…
Landsbyhistorier.dk

En konfirmands trængsler

Min tidligere nabo fortalte om sin far, at faderen var blevet sendt ud at tjene, før sin konfimation. Den bonde i Flintinge, han tjente hos var meget nærrig, og drengen fik ikke nok at spise. Derfor måtte han spise grøft (malet korn beregnet…
Landsbyhistorier.dk

Neumanns brev til kongen

Til Kongen, Det var den 26de i forrige måned i mørkningen, da jeg var beskæftiget med mit høstarbejde, navnlig at hjemføre hvede, at nuværende sognefoged Anders Olsen i Fjenneslev kom til mig i min gård, og forlangte; at min karl,…
Landsbyhistorier.dk

Giv os i dag vort ugentlige brød

Bagersøn på landture med far omkring 1960 På væggen i entreen herhjemme har jeg min fars gamle kusketaske hængende. Den taske han havde hængende over skulderen på landturene tirsdag til fredag eftermiddage fra Fårup Bageri. Pengetasken…