Landsbyhistorier.dk

Fodby - Lov og vedtægter fra ca. 1650

Hvornår denne lov er skrevet ved jeg ikke, men i en landsby hvor man var fælles om markarbejdet og mange andre ting var det nødvendigt at have visse love at rette sig efter. 75% af befolkningen arbejdede ved landbruget. Folk blev ikke så…
Fodby - Bestyrelse Gymnastikforening

Fodby gymnastikforening

Tanken om en gymnastikforening i Fodby Sogn, havde længe været drøfter blandt nogle af sognets mænd. Det var Lærer Niels Andreasen, Emil Bøhm, Valdemar Albrechtsen, Christian Eriksen og Ludvig Clausen. Men der var ikke noget egnet lokale…

Evensgaard

Evensgaard har sit navn efter det lille vandløb Even, som løber øst for gården. Den ligger ca. 1 til 2 km. fra Fodby, og jorden er let kuperet. I 1798 blev den købt til arvefæste under Fodbygaard. Ole Mikkelsen havde gården indtil…
Landsbyhistorier.dk

Høsten på Dyremosegaard

Hans Jensen er søn af Jens Jensen og Anne Margrethe Jensen på Dyremosegaard, og overtog i 1921 Kirkebjerggård. Han blev gift med Karen Marie Andersen fra Bistrup, hendes far og mor havde Merrizhøj, og hed Mads Rasmus Andersen og Anne Kirstine…
Fodby - Jens Jensen

Jens Jensen - Dyremosegaard

Jens Jensen var født i Holsted, Herlufsholm sogn, den 28. Februar 1842. Hans fader var gårdmand Jens Nielsen og hans moder var Maren Jensdatter. Jens Jensen aftjener sin værnepligt i Århus ved rytteriet, hvorefter han overtager sin hustrus…
Landsbyhistorier.dk

Læretid i Fangel

Siden jeg først stiftede bekendtskab med en høvlebænk og et ordentligt stykke værktøj - vist 1952-53 eller så - havde jeg ønsket at blive snedker, om det nu var den særlige duft på værkstedet - af træ, limovn og lak, eller det var…
Landsbyhistorier.dk

Gårdbrand i Fabjerg

Bertel Jepsen er født i Vestergaard i Fabjerg omkring 1733. Han var søn af Jep Vestergaard, efter hvem han overtog fæstet på gården. I 1767 - samme år som faderen døde - blev han den 22. april viet i Fabjerg kirke til den 20'årige Kiersten…
Landsbyhistorier.dk

Sognerådet 1929

Carl Jessenius Classen Født 18. februar 1873 på Vennerslund i Stadager sogn. Søn af godsindspektør på Hardenberg, Paul Eckardt Classen og hustru Thora Emilie, født Shur. Carl J. Classen bliver gift den 12. maj 1910 med Marie Julie Cloos,…
Landsbyhistorier.dk

Fodby kommune 1929

I 1925-29 var arealet 2186 ha, og det opdyrkede areal var 1694 ha. Der var 29 ha Skov, 262 ha moser samt 6 ha vandarealer. Befolkningen var 5. november 1925 i alt 890, heraf 448 mænd og 442 kvinder. Der var 340 heste, 1742 hornkvæg, heraf…
Landsbyhistorier.dk

Fodby sogns husmandsforenings stiftelse

Foreningen er blevet stiftet 19 april 1902 af: Niels Sørensen, lærer i Bistrup Fredrik Nielsen, Husmand i Bistrup Rasmus Petersen, Husmand Stenbæksholm Jens Kr. Jørgensen, Husmand Fodby Vilhelm Hansen, Skomager Fodby Rasmus…
Landsbyhistorier.dk

Magdalene på Nordgården Fodby

I 1942 ejede Frk. Magdalene Rasmussen 78 år Nordgården i Fodby. Hun havde en bestyrer der hed Emil Marker som på daværende tidspunkt var ca. 40 år. Frk. Magdalene havde arvet gården af en onkel og havde en søster boende, hun hed Petra.…
Fodby - Chresten Jørgensen

Uddeler Chresten Jørgensen

Chresten Jørgensen kom fra Ladby, han kom ud og tjene som 8 årig knægt. Han var den tjenstedreng, som altid var den første oppe og den sidste i seng om aftenen. Skolegang havde han ikke meget af, og om sommeren slet ingen. Det var hårdt…