Landsbyhistorier.dk

Skovrider

En skovriders arbejde bestod ved århundredeskiftet i administration og regnskab, over lønninger og indtægter af salg og han skulle føre tilsyn med fældede træer, at det blev opmålt rigtigt af skovfogderne . En del af skovriderens løn…
Landsbyhistorier.dk

Johannes Høgsvig

Han var sjællænder af fødsel, hans mor var vestjyde og hans far sjællænder. De fleste år af sit liv har han tilbragt som landsbylærer i Bistrup, det blev til 33 år fra 1931 til 1964. Han er uddannet på KFUM's seminarium i København,…
Landsbyhistorier.dk

Den ny skole i Bistrup

Den ny skole i Bistrup er bygget i 1838 ifølge papirene, efter en 20 år lang strid mellem beboerne i Skraverup og Bistrup. Det var en strid om hvor nøjagtig den ny skole skulle ligge, og først i 1838 blev man enige om hvor den skulle ligge,…
Landsbyhistorier.dk

Hans Olsen

Hans Olsen var stedsøn af gårdmand Lars Olsen fra Bistrup. Hans forældre var Ole Nielsen og Mette Hansdatter fra Appernæs. Han er født den 28. september 1828. Mette Hansdatter blev senere gift med Lars Olsen, der boede på matr. 5a, Bryllingsgård.…
Landsbyhistorier.dk

Barndomsglimt fra Bent Madsen

Bent Ove madsen er født i Bistrup i 1930 den 25 maj, han er født i Bistrupgade 29, hans forældre var Emanuel Madsen og Karen Madsen født Johansen. De flyttede senere til Bistrupgade 19 og derfra til Møllevænget 13, hvor de boede det meste…
Landsbyhistorier.dk

Fodbys sogns konfirmations- og brudeudstyrslegat

Dette legat er stiftet af Peder Didrich Henriksen og hustru Karen Nielsine Henriksen født Christensen. De er begge født i Bistrup, Peder Didrich Henriksen er født 30. juni 1849 døbt 3. august i kirken. Hans forældre var gårdmand Henrik…
Bistrup - Rytterskole

Da Niels Larsens karl lavede ravage i skolen

Af andre lærere i rytterskolen var der Lorent Reistrup, han var lærer fra 1813 til 1833. Han var boghandler og hørte til den Københavnske skribentkreds. Han var gift og havde en søn og en datter. Datteren var gift med pastor Schmidt i Fodby.…
Bistrup - Rytterskole

Livets gang i skolen

I Bistrup har vi en gammel rytterskole fra 1731, bygget af Carl adolf Plessen. Han var optaget af den pietistiske bevægelse (vækkelsesretning inden for den lutherske kirke), så han lod opføre en skoler til bønderbørns undervisning, så…
Landsbyhistorier.dk

Familien Larsen

Hans Larsens far, Lars Larsen, vores oldefar, er født i Bistrup. Hans far, Lars jonasen, er vokset op i Hyllinge hos forældrene, Jonas Jensen og Ellen Hansdatter. Hos dem boede også hans bedstefar. Han er konfirmeret i Hyllinge kirke med…
Landsbyhistorier.dk

Hans Nielsen tækkemand og skovarbejder

Hans Nielsen og hans hustru Stine var gift i mere end 50 år, de blev gift i Vallensved kirke. Hans Nielsen var født i Sneslev og hans hustru i kyse. De kom tidligt ud at tjene, og da de var af den gamle trofaste type, har de kun haft et par…
Landsbyhistorier.dk

Hans Hansen - en opkøber

Hvem var Hans Hansen så? Han er født og opvokset i Bistrup og i sine unge dage arbejdede han der også, lige indtil en gammel handelsmand kom til byen og måtte indstille forretningen - en høker og hønsekræmmer forretning. Hans Hansen…
Landsbyhistorier.dk

Det muntre liv i Bistrup

Høstskikkene levede langt op i det 18-århundrede men er nu gået i glemmebogen, kun betegnelsen for det sidste neg og for de sidste koner og piger der bandt dem er bevaret, nemlig havrenakke, hvedefritte og rugkælling. Hans Hansen Bistrup,…