Indlæg

Fodby - Bestyrelse Gymnastikforening

Fodby gymnastikforening

Tanken om en gymnastikforening i Fodby Sogn, havde længe været drøfter blandt nogle af sognets mænd. Det var Lærer Niels Andreasen, Emil Bøhm, Valdemar Albrechtsen, Christian Eriksen og Ludvig Clausen. Men der var ikke noget egnet lokale…

Evensgaard

Evensgaard har sit navn efter det lille vandløb Even, som løber øst for gården. Den ligger ca. 1 til 2 km. fra Fodby, og jorden er let kuperet. I 1798 blev den købt til arvefæste under Fodbygaard. Ole Mikkelsen havde gården indtil…
Landsbyhistorier.dk

Høsten på Dyremosegaard

Hans Jensen er søn af Jens Jensen og Anne Margrethe Jensen på Dyremosegaard, og overtog i 1921 Kirkebjerggård. Han blev gift med Karen Marie Andersen fra Bistrup, hendes far og mor havde Merrizhøj, og hed Mads Rasmus Andersen og Anne Kirstine…
Fodby - Jens Jensen

Jens Jensen - Dyremosegaard

Jens Jensen var født i Holsted, Herlufsholm sogn, den 28. Februar 1842. Hans fader var gårdmand Jens Nielsen og hans moder var Maren Jensdatter. Jens Jensen aftjener sin værnepligt i Århus ved rytteriet, hvorefter han overtager sin hustrus…
Landsbyhistorier.dk

Sognerådet 1929

Carl Jessenius Classen Født 18. februar 1873 på Vennerslund i Stadager sogn. Søn af godsindspektør på Hardenberg, Paul Eckardt Classen og hustru Thora Emilie, født Shur. Carl J. Classen bliver gift den 12. maj 1910 med Marie Julie Cloos,…
Landsbyhistorier.dk

Fodby kommune 1929

I 1925-29 var arealet 2186 ha, og det opdyrkede areal var 1694 ha. Der var 29 ha Skov, 262 ha moser samt 6 ha vandarealer. Befolkningen var 5. november 1925 i alt 890, heraf 448 mænd og 442 kvinder. Der var 340 heste, 1742 hornkvæg, heraf…
Landsbyhistorier.dk

Fodby sogns husmandsforenings stiftelse

Foreningen er blevet stiftet 19 april 1902 af: Niels Sørensen, lærer i Bistrup Fredrik Nielsen, Husmand i Bistrup Rasmus Petersen, Husmand Stenbæksholm Jens Kr. Jørgensen, Husmand Fodby Vilhelm Hansen, Skomager Fodby Rasmus…
Landsbyhistorier.dk

Magdalene på Nordgården Fodby

I 1942 ejede Frk. Magdalene Rasmussen 78 år Nordgården i Fodby. Hun havde en bestyrer der hed Emil Marker som på daværende tidspunkt var ca. 40 år. Frk. Magdalene havde arvet gården af en onkel og havde en søster boende, hun hed Petra.…
Fodby - Chresten Jørgensen

Uddeler Chresten Jørgensen

Chresten Jørgensen kom fra Ladby, han kom ud og tjene som 8 årig knægt. Han var den tjenstedreng, som altid var den første oppe og den sidste i seng om aftenen. Skolegang havde han ikke meget af, og om sommeren slet ingen. Det var hårdt…
Landsbyhistorier.dk

Hans og Anna Madsen Langebjerggård

Hans og Anna madsen flyttede ind på Langebjergård da de fejrede deres bryllup. De overtog gården fra hans far Ole Madsen, gården ligger mellem Fodby og Bistrup. Hans Madsen er født 22. april i 1865 og Anna Madsen er født 22. august…
Landsbyhistorier.dk

Fr. Meisler fortæller

I 1821 kom vi til Fodby, jeg boede hos min farbroder som var lærer og ungkarl, han havde ellers været bagersvend men havde svage lunger. Ved vores ankomst til Fodby skole spiste vi i vores befordringsmands simple hjem. Vi fik kartofler med…
Landsbyhistorier.dk

Et forsamlingshus bliver bygget

Fodby forsamlingshus blev indviet 9. november 1905. Men allerede i 1878 stiftede man Fodby byggeforening som et aktieselskab med det formål at skaffe en forsamlingssal og lokaler til en forbrugsforening. Salen indrettedes oprindelig hvor…