Landsbyhistorier.dk

Brorupgaard

Følgende ”røverhistorie” er optegnet af Nils Peder Pedersen: ”Der skal i gamle Dage have boet en Røver i Brorup, den gang var der Sejlads i Saltø Aa. Til sidst drev han nok sine Fribyttertog for vidt; han kunde nok ikke kende forskel på dansk og tysk [en personlig tilføjelse?]. – Lensmanden paa Saltø fik saa Befaling til at sætte en Stopper for den Trafik. Der siges, at det var selve Julenat, at lensmanden og hans Svende gæstede Røveren. Borgen blev indtaget og Røverne dræbt. – Et Hussted i Brorup By omgiven af Stengærder angives som Stedet, hvor Borgen har staaet”.

Der råder overdrevne forestillinger om, med hvor store skibe, man har kunnet sejle op ad mange små åer. Selv om vandstanden generelt var højere før ”dræningens tid”, samtidig med at der er sket en vis tilgroning og landhævning – så har man næppe kunne sejle med andet end robådestørrelse til Brorup (men måske nok trække større skibe).

Noget andet er, at der faktisk findes et gl. marknavn (på udskiftningskortet 1795) lige øst for Brorup By, der hedder ”Barfræed”. En barfred er et forsvarstårn, så måske er der lidt sandt i røverhistorien?

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.