Egtved - Egnsspil

Hans Jacobsen - Veteran og grænsegendarm

Ikke mange kender i dag Hans Jacobsens fortid som soldat og grænsegendarm, men alle kender vist nok den gamle bonde fra Bølling Skanse. Her boede familien i mange år, og samtidig var Hans sammen med sin kone, Gerda gennem mange år bestyrer…
Egtved - Brugsforening 1923

Egtved Brugsforening gennem mere end 100 år

Dagligvarehandlen i Egtved har førhen været betjent af et par købmænd og af kroen i Egtved. Helt indtil andelsbevægelsen fik vind i sejlene omkring 1880. Da skød andelsmejerier og – slagterier op takket være fremsynede bønder overalt…
Egtved - Vagthold

Vagtværn og evakueringsplaner under krigen

Under 2, verdenskrig da Danmark var besat af tyskerne havde man beholdt det danske politi, der virkede sammen med retsvæsnet, men under tysk kontrol indtil d. 19 september 1944. Da blev også dansk politi arresteret af tyskerne og mange blev…
Landsbyhistorier.dk

Det var i vores hede

Våbennedkastning i Sem hede - natten mellem den 11. og 12. marts 1943. Vi havde ikke meget at gøre os til af under 2. Verdenskrig i mit lille, fattige barndomssogn, Sem sogn. Sognet ligger 9½ km sydøst for Mariager. En stor del af jorden…
Egtved - Ørredæg i bakker

Dambrug omkring Egtved

Ådalen ved Egtved med Ege-Tved fiskeri 1953. Læg mærke til Turbinesøen, den hvide flade ovenfor de mange damme. Her blev produceret elektrisk strøm til Egtved og omegn i ca. 50 år indtil først i 60’erne. Det første lille, hvide hus…
Landsbyhistorier.dk

Minder fra skoletiden i Ebeltoft

50 år er meget længe siden. Så længe er det siden, at vi blev konfirmerede og endnu længere siden, at vi begyndte at gå i skole. Det er ikke til at forstå. Der er sket meget i den tid og udviklingen er gået hurtigt – det synes vel…
Egtved - Sparekassen nybyggeri

Om sognesparekassen i Egtved

“Naar man ikke har Overflod, hører der en ikke ringe Resignation og Viljekraft til, at sørge for Fremtiden paa Nutidens Bekostning, og disse Egenskaber findes desværre meget naturlig mindst hos dem, der mest af Alle trænger til at spare,…
Egtved - Avisartikel

Nybjergmøllefredningen 1972-1980

og balladen omkring den Optakten I begyndelsen af 70´erne begyndte lodsejerne i Bøgvad, Egtved Holt, Spjarup, Tågelund, Vollund og Refsgård at undre sig over, at de flere gange så nogle personer med kort og mapper, der uindbudt var…
Egtved - Egtvedgård ca 1920

Levnedsbeskrivelse fra Egtvedegnen

Helga Andersen var født d. 9/10. 1879 og døde d. 7/11. 1963 med døbenavnet Grundahl. Hun skrev i en meget høj alder ret så levende om sin familie og sit liv. Helga Andersen var gift med Christian Andersen, Egtvedgård, og de havde sønnen…
Landsbyhistorier.dk

Små Egtvedbanefortællinger

Den smalsporede private jernbane blev åbnet i 1898 og levede kun i 32 år. Den blev som den første banestrækning lukket allerede i 1930. Men den dag i dag kan flere strækninger endnu følges som stier eller markveje. For nogle år siden…
Landsbyhistorier.dk

Fra telefonens barndom

Den første telefoncentral i Egtved havde til huse på kroen, hvor en ugift datter af kromand Møller passede centralen for omkring 100 år siden. På et billede af kroen fra dengang ser man telefonmasterne med ca. 8 linier, og det har sikkert…
Landsbyhistorier.dk

Karen Jeppesen

Karen Jeppesen, vores tipoldemors lillesøster, er født i Marstal 13 januar 1821 af Inger Madsdatter, hendes fader er sømand Peder Rasmussen Jeppesen Marstald. Karen Jeppesen er lillesøster til vores tipoldemor Ane Kirstine Jeppesen. Karen…