Landsbyhistorier.dk

Kort om Veddum

Områderne omkring Veddum
Veddum udgør med opland Veddum Vandkær, Bundhaven, Veddum mark, Tonskær og Veddum Vorn. Den østlige del, Veddum Vandkær, Bundhaven Veddum Kær, Veddum Have og Melkurven er lavtliggende hævet stenalderhavbund, mens den vestlige del Veddum Hylt og Veddum Mark er istidsdannelser med leret jordbund.

Her var også mennesker i jernalderen
På Bakkegårdsvej og i Veddum er der ved arkæologiske udgravninger fundet stensatte jordfæstegrave fra ældre romansk jernalder. I Veddum Have er der ved pløjning fundet potteskår. Der er således fastslået, at der i tiden omkring Kristi fødsel har været eller boet mennesker i Veddum.

Navnet Veddum
Første gang vi støder på navnet Veddum er i 1436, hvor byen benævnes Widum, der udlægges som: ”Hjemmet ved skoven”.

Veddum i dag
Veddum er ikke en gennemfartsby, derfor er den ikke kendt af mange uden for lokalområdet. Veddum by består af 207 boliger og der bor godt 450 mennesker. I oplandet bor ca. 250. Da der er 530 stemmeberettigede i området, må der altså være ca. 170 børn og unge under 18 år.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.