Landsbyhistorier.dk

Storkekoloni med 135 ynglende par

Kører man mod øst, kommer man igennem et stort fladt markområde: Vandkæret, Bundhaven, Veddum Kær, Veddum Have og Melkurven med spredt bebyggelse fra efter 1900. Før århundredeskiftet (1900) var området bevokset med el og fyldt med vandhuller og uoprensede grøfter, hvortil grænsede stor eng- og mosearealer. Hvert forår drev man fra byens gårde kreaturerne gennem bommen vad Vandkæret ud til græsning på disse arealer.

Her fouragerede også Danmarks største storkekoloni, idet man i 1880 talte 135 ynglende storkepar i Veddum, et tal der hastigt aftog efter 1912, hvor man indledte afvanding og dræning af området. Da kolonien var på sit højeste var det ikke ualmindeligt at se gårde med 3, 4 og 5 storkereder, ja selv i enkelte trætoppe kunne man se storkereder.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.