Landsbyhistorier.dk

Strygejernet der dinglede

I Ølgod Østersogn ligger noget, som kaldes Hejbøl. Deromkring på den nylig opdyrkede hede ligger nu gårde spredt. En stor plantage er der, hvor der nu er lavet en meget stor og smuk festplads. Til den anden side støder Hejbøl plantage op til Påbøl plantage. Lige ved vejen der fører op til fest-pladsen, ligger en gård. lidt længere henne ligger skolen.

Der på denne gård, “Foldager”, fortæller sagnet, levede der for mange år siden et par gamle folk, som sad på aftægt der. De døde begge meget pludseligt, hvad der jo var mystisk. Der fortælles, at de døde af Arsenikforgiftning, og til at støde Arsenikken med brugte de strygejernet.
Siden den tid kunne strygejernet aldrig være roligt. Inde i dagligstuen var en kakkelovn og der på ringene stod strygejernet. Når så folkene om aftenen sad derinde, var det, som om strygejernet gav sig til at dingle, når det blev alt for meget, smed de jernet ud i haven, men det ringlede lige stærkt, og det lyste som ild i mørket. Ingen turde være alene hjemme om aftenen, også mange vejfarende turde ikke gå alene forbi.

Denne overtro, for det kan jo ikke være andet, holdt sig længe i ånde, men er dog nu så omtrent faldet væk. Når man følger vejen fra mit hjem, som næsten ligger alleryderst i Ølgod Østersogn og kommer op til landevejen, som fører gennem denne lille men dog stadig stærkt voksende by, “Krusbjerg” og drager ad Ølgod, er der på den østre side af vejen noget lavt og fladt, som kaldes den lille mose. der kan jeg huske, jeg i mine skoledage var bange for at gå forbi ved nattetide, der skulle efter sigende løbe en hest uden hoved. Hvordan dette er kommet frem, kan jeg desværre ikke huske, så jeg rigtig kan gøre rede for det. Ligeledes kan jeg ikke give fuldt ud forklaring på strygejernet, det er flere år siden det blev mig fortalt.

I gamle dage herskede der her til lands megen overtro. Det falder da heldigvis lidt efter lidt bort, men der fortælles meget, og en del af det bliver vel troet af enkelte, som gerne vil bevare den slags ting. Der er således mange, som ikke kan tåle at se to knive ligge overkors af hinanden uden at de skrækslagne skynder sig at lægge dem fra hinanden. De mener nemlig at det forudsiger dødsfald inden året er omme. Sætter man et par sko på bordet bliver der ufred i huset. Lader man skænke i sin kop inden den er drukket helt ud, får man en gal svigermor. Man må ikke klippe sine negle en søndag, for så vil man slå meget i stykker den kommende uge. Løfter man et lille barn ind af vinduet eller syr knapper i dets tøj mens det har det på bliver det ikke større. Man må ikke sidde med håndarbejde juledag eller nytårsdag, så får man meget med bulne fingre det kommende år. Det er ikke heldigt at flytte i ny tjeneste en mandag. Det hedder sig nemkig: “Mandags flyt er tirsdag fortrudt”. Tre må ikke tænde cigarer ved samme tændstik for den der får sidst tændt, vil dø inden året er omme. Man kan opleve endnu, når man følges med veninder på gaden, og fortovet er så smalt at en må gå i rendestenen, at hun nægter det. Hun er nemlig bange for at hun ikke bliver gift.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.