Landsbyhistorier.dk

Nedkastning af våben

Sorø Amtstidende bragte 17. maj 1945 et interview med politibetjent Munk Hansen tjenstgørende på Skælskør Rådhus. Da politiet blev afsat i september 1944, rejste han til Fyn. Februar 1945 vendte han tilbage til Skælskør. Umiddelbart efter kom han med i frihedsbevægelsen. Politiet dannede sin egen gruppe, og han blev gruppefører.

Da han fik besked om den kommende nedkastning af våben på Førslevgårds marker, cyklede han sammen med overbetjent Kjeldsen og reservebetjentene Jørgen Nielsen, Johs. Mathiasen, Leon Nielsen og H. V. Nielsen hen mod aften til nedkastningsområdet.
Det lå øst for Arløse og syd for Møllegårdsvej. Frihedskæmpere fra oplandet sluttede sig til, så styrken blev på et halvhundrede mand. Kl. 22.30 var alle mand på pladsen. Tre timere senere dukkede flyet op. Det fløj 4-5 gange over marken, hvor modtageholdet stod. Under sidste overflyvning kastede flyet faldskærme med 24 tromler med våben og ammunition. Tværs gennem marken løb en ret dyb bæk. En del af tromlerne landede på den anden side af bækken.
Den første frihedskæmper, der forsøgte at springe over bækken, plumpede i til midt på livet. Han blev stående i vandet og hjalp de andre med at få våben og ammunition over på den rigtige side.
Den lastvogn, som skulle transportere den nedkastede ammunition og våben væk, dukkede ikke op. I morgentimerne kom en anden lastvogn tilfældigvis kørende. Chaufføren blev holdt op. Bilen gik i stå inde på græsmarken. Frihedskæmperne måtte skubbe den et langt stykke over græsmarken og ud på vejen. Et hårdt job, da våben og ammunition vejede fire tons. Containerne blev kastet i en mergelgrav.

Efter krigen fandt sognepræst Andersens sønner resterne af en container i det område, hvor der i dag står vindmøller.

Note: Overbetjent Kjeldsen er formentlig Niels Richard Kjeldsen født 25. januar 1911 og død 18. marts 1995. Han var medlem af en militærgruppe under Skælskør Bykommando.

Kilde: Frihedsmuseets modstandsbase.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.