Landsbyhistorier.dk

Ud at tjene

Uddrag af vores (Michael og Emma Flarup) tidligere pige Ediths livshistorie, fundet på internettet Den 1. nov. 1938 havde jeg fået plads i Vorning hos frisørparret Michael og Emma Flarup. Flarup tog også ud og spillede til baller og fester.…
Landsbyhistorier.dk

Kort om Veddum

Områderne omkring Veddum Veddum udgør med opland Veddum Vandkær, Bundhaven, Veddum mark, Tonskær og Veddum Vorn. Den østlige del, Veddum Vandkær, Bundhaven Veddum Kær, Veddum Have og Melkurven er lavtliggende hævet stenalderhavbund,…
Landsbyhistorier.dk

En stor forteklyngeby

Veddum er en af Danmarks største forteklyngebyer, hvor gadepladsen indenfor den fuldstændige gårdkrans var opdelt i et betydeligt antal blokker med huse og gårde. Mellem disse blokke fandtes et virvar af slingrende stier og gyder, noget…
Landsbyhistorier.dk

Storkekoloni med 135 ynglende par

Kører man mod øst, kommer man igennem et stort fladt markområde: Vandkæret, Bundhaven, Veddum Kær, Veddum Have og Melkurven med spredt bebyggelse fra efter 1900. Før århundredeskiftet (1900) var området bevokset med el og fyldt med vandhuller…
Landsbyhistorier.dk

Kirsebærrene blomstrede

Tidligere var Veddum utrolig rig på kirsebærtræer, så rig at man kaldte den ”En eventyrby i blomsterland” og ”at der givet ikke fandtes en landsby i Danmark, der var så betagende smuk som Veddum, når kirsebærrene blomstrede. I dag…
Landsbyhistorier.dk

Bredboller på suppen

Bredboller eller Veddumboller er egnsbestemte suppeboller, der med sikkerhed har været brugt i Veddum siden 1875, måske tidligere, der er fremstillet af fløde – som ikke må være for frisk, æg og hvedemel. De er runde, lidt større end…
Landsbyhistorier.dk

En fremsynet by

Kulturelt set har Veddum været begunstiget af, at der har levet utroligt mange fremsynede og initiativrige mænd og kvinder her, således blev der i 1880 stiftet en afholdsforening, der i 1883 købte en udstillingsbygning i Aalborg, rev den…
Vorgod - Kibæk

Købmandsliv i Vorgod 1927-1943

En beretning om mine forældres tid som købmandspar i Vorgod i årene 1927-1943 samt et forsøg på at give et tidsbillede af landsbyen Vorgod i disse år og en beskrivelse af min opvækst som købmandens dreng. Først vil jeg præsentere…
Vorde - Gade

Minder fra århundredes første del i Vorde Præstegård

Præstegården I Vorde var det fjorden, vi kyssede som små - grenen af Limfjorden, dersom et blåt bånd kranser sognet. Her badede vi om sommeren og skøjtede om vinteren. Kirken ligger højt på bakken, som den har ligget i hundreder af…