Landsbyhistorier.dk

Mine krigeriske aner

Peder Vium er, hvis man fæster lid til den alder, der opgives i kirkebogen ved hans død, født omkring 1720. Hvor han stammer fra, vides ikke.
I et skøde fra Krogsgaard i Gudum fra den 4. januar 1796, ses Peders Viums rigtige efternavn.

(B77B -sp 1 s. 548, og 195 skøde nr.98)
“Bortsolgt 4 Agre af Sall: Niels Jespersen Møller efter Skøde dateret den 20de September 1765 til Peder Jensen af Vium i bemeldte Gudum Sogn og ere opgivne. beliggende paa Norder, Sønden og Øster Siden til bemeldte Mands Eiendomme og for Vester Siide til den Vej der kommer fra Sool Huus og gaar gennem til Nissum uden nogen Hartkorn at medfølge”.
Vidner er Jens Jensen, Ø. Vium (broderen) og Jens Pedersen V. Vium (sønnen) Peder Vium henter sin kone, Johanne i Mejrup. Hun er datter af Jens Christian Bruusen og Kirstine Marie Jensdatter.

Peder og Johanne bliver viet i Gudum Kirke den 25. januar 1757. Ved den lejlighed kaldes Peder “Krogager”.

At ikke alt var idel lykke i familien ses i justitsprotokollen lige før jul 1766. (B77B-2, side 179a-b)
Om efteråret strøede fæstebønderne “liim” – mergel – fra den nærliggende Nissumbol “liimgrav” ud på markerne. Agrene var den gang meget lange og smalle, så det er vel ikke utænkeligt, at man kunne falde for fristelsen til at skyde genvej over markerne – til stor gene for naboen.
De to brødre er i den grad røget i totterne på hinanden. Det endte med et sagsanlæg, så de den 4. december 1755 mødtes i retten i Lemvig.

1. Naar Peder Vium herefter bestandig og altid forholder sig Kiørsel Vey over Mads Viums Tvær-Mark eller Agger og icke enten selv eller tillader andre at kiøre der over eller rettere over den Agger mellem Liim-Graven og Vium, Vesten for Vium Høye – Men kiører den sædvanlige Vey imellem Høyene, naar hand agter sig til Liim-Graven, Hvilken Liim-Grav og Bond Peder Vium efterdags beholder allene, Saa tilstaaer Mads Vium at hand icke udi Mindste Maade haver noget imod, at Peder Vium bruger og lader bruge Kiørsel med den almindelige Heede-Vey fra Liim-Graven, enten af Peder Vium Selv eller af Andre, som er berettiget at bruge Liim af Nissumbol Grav.

2de. Derimod frafalder ieg Peder Vium det Sagsmaal og den Sag, som ieg i dag den 13de Nov: haver indstevnet mod min bem:te Broder Mads Vium, da enhver af Os betaler Sagens Omkostninger 1 Rd og 2 s til de Fattige. Da vi Brødre forbinder os til herefter at leve fredelig, forligelig og kierlig, baade mellem os selv, Vores Hustruer og Børn, samt Tjenestefolk – At saaledes Enig og Mindelig er jndgaaet, det tilstaaes her ved af Os.
Underskervet Lemvig den 13. Nov 1755 Mads J. Vium, Peder J. Vium.

Man kan jo håbe på, at det trods alt blev en god jul i de små hjem i Vium i det Herrens år 1755.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.