Landsbyhistorier.dk

Moderne tider

I 1945 efter 2 verdenskrig blev den nye skole anlagt (matrikel 2a). Indtil da fandtes vandforsyning kun via brønde og der var ingen vejbelysning i byen, men dette kunne ikke længere bære en “moderne” by. Ramløse Borgerforening blev dannet for at starte indføring af vand, lys og kloakering. Først blev der boret ud til vand ved skolen og denne forsynede i nogle år hele byen. Alle var tvunget medlem af Borgerforeningen, men der blev lavet få undtagelser for mindrebemidlede, enlige damer etc. Borgerforeningen vandrede fra dør til dør for at indkræve de nødvendige beløb til de nødvendige investeringer. Selv efter at Ramløse-Annisse kommune blev indlemmet i Helsinge kommune i år 1970 forsatte beboerne med at betale for forsyningerne via Borgerforeningen og først i 1972 blev det betalt af kommunen via skatterne. Ramløses første skraldemand hed Holger Frederiksen. En masse foreninger blev dannet – bl.a. foredragsforeningen, som i øvrigt stadig eksisterer, men som dog har været sat i bero siden midt i halvfjerdserne.

         

 

1 svar

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.