Indlæg

Landsbyhistorier.dk

Als Kirke gennem årene

Kirken i 1300-tallet Ifølge gamle beretninger og dokumenter skal kirken være opført i 1309. Als sogn, også kaldet Ellernæs (stedet hver der voksede elletræer), eller Alnis, strakte sig fra syd for Dokkedal til Als Odde, en strækning…
Landsbyhistorier.dk

Om præsterne i Als Kirke

Den første præst i Als, skulle efter Rokkedrejerens optegnelser være: 1473 – 1512: Knud Lauritsen. Sognepræst her i Alnis. 15?? - 15??: Jens Jensen, præst og kapellan her i 1512. 1512 - 15??: til mod enden af pavedømmet, var…
Landsbyhistorier.dk

Als Kirke fylder 700 år

Als sogns absolut ældste bygning, Als kirke, kan efter de oplysninger, der findes tidsfæstes til at være opført i 1309, idet der på et tidspunkt har været indridset i kirkens nordside ”anno 1309”. Det må betyde, at det er året for…