Indlæg

Store Restrup - Karet

Herregården St. Restrup

En epoke på godt 125 år - fra 1787 til 1915 - fra stamhus til højskole Som tidligere nævnt arvede Siegfred Viktor von Raben, St. Restrup i 1787, der i 1756 var blevet ophøjet til stamhus under Christian Frederik Levetzau ejerskab med…
Store Restrup - Våbenskjold Lindenov

Gyldenstierne og Lindenov

Adelsslægtene Gyldenstierne og Lindenov på St. Restrup - En epoke på knap 400 år, også i et historisk perspektiv. Omtrent midtvejs mellem Aalborg og Nibe, på nordsiden af den gamle landevej ligger en smuk hvidkalket, teglhængt bygning…
Store Restrup - Våbenskjold Levetzau

Hans Friederich von Levetzau

Historier om Hans Friederich von Levetzau til St. Restrup 1630-1696. Slægten von Levetzau kom fra Tyskland til Danmark med generalløjtnant Hans Friedrich von Levetzow. Han blev allerede i 1670 neutraliseret og optaget i den danske adel. Hans…
Store Restrup - Slot 1723

Grev Christian Frederik Lewetzau

Historie og sagn om grev Christian Frederik Lewetzau 1696-1756 til St. Restrup. Christian Frederik Lewetzau, født 1682, som søn af H. F. Lewetzau arvede han St. Restrup i 1696. Lige som faderen gik han militærvejen og udmærkede sig i den…