Landsbyhistorier.dk

Matheleverne i Slaglille Præstegård

Ude i Store Bøgeskov er der en skovvej, som kaldes Marinevej. Den løber mellem Procesvej og Gyrstinge-Flinterup vejen. Den er bygget under 2. Verdenskrig med skovl og spade. Det var nok i højere grad hensynet til at holde nogle unge mennesker beskæftiget end behovet for en ny vej, der lå bag beslutningen om at bygge den vej. Vejen hedder Marinevej, fordi den er bygget af mathelever fra Marinen.

Efter forsvarets opløsning den 29. august 1943 blev der indrettet en baraklejr ved vejen fra skovridergården mod Kirke Flinterup. Den kom til at huse den sidste rest af en marineenhed på dansk territorium, nogle kvartermestre og kontraktansatte mathelever, samt en skovfogedaspirant.

Lejren har formentligt hørt under den tids Arbejdsministerium. Som et led i bekæmpelsen af arbejdsløsheden blev der i 30’erne og 40’erne oprettet flere arbejdslejre i Jylland.

Razziaen
Jørgen Fabricius fortæller i bogen »Skov og jagt under anden verdenskrig«, at lejren rummede ca. 34-40 mand. Matheleverne arbejdede i Store og Lille Bøgeskov med træplantning, reparation af det eksisterende net af skove og nybygning af veje. De marcherede i kolonne og trit til og fra arbejde med spade og skovl på skulderen. Uniformen var blåt drejlstøj og skråhue uden kokarde.

Der blev også tid til andet end at arbejde i skoven. Kvartermestrene og matheleverne var beskæftiget med illegalt arbejde. Blandt andet opbevaring af våben.

I oktober 1944 gennemførte schalburgerne en razzia efter våben i lejren og skovfoged Jørgensens bolig i Store Bøgeskov. De fandt våben rundt om skovfogedhuset og i Jørgensens brændestak. Schalburgerne stjal brænde og sengetøj fra skovfogedboligen.

De fleste af lejrens beboere blev arresteret og i første omgang ført til Ringsted Kaserne. Skovfoged Jørgensen undslap ved at ro over Gyrstinge Sø. Flere arresterede endte i tysk koncentrationslejr.

Det lykkedes dog et hold mathelever markarbejde at flygte ind i skoven. I et døgns tid stod de i en vandfyldt grøft, mens schalburgerne forgæves ledte efter dem.

Valdemar Hansen, Bjernede, fik kontakt med de forkomne mathelever og tog dem med ned til Slaglille Præstegård, hvis døre altid stod åbne for folk på flugt. Præstefamilien gik i gang med at planlægge, hvordan matheleverne kunne komme videre til et mere sikkert sted.

Alt var klart til deres afgang en aften i november. Den 17-årige søn, Bengt Lindeberg, var alene hjemme med de 7-8 mathelever. De havde lige talt med deres kontaktmand fra Sorø og var gået i seng. Sønnen sad og læste latin.

Schalburgere på vej
Pludselig bankede det på vinduet. Det var kontaktmanden. Han fortalte, at han på vej hjem havde mødt en schalburgpatrulje. Den spurgte efter vej til Slaglille Præstegård. Han påstod, at præstegården lå i Bjernede og viste dem vejen hertil.

– Jeg styrtede afsted ned til konfirmandfløjen, hvor matheleverne sov og vækkede dem. De sprang ud af sengene, ud af vinduerne og løb i zigzag ned over græsplænen. Jeg stod der tilbage med 7-8 opredte varme senge og troede, at schalburgfolkene var lige udenfor, fortalte Bengt Lindeberg et halvt hundrede år senere.

Det viste sig, at schalburgerne var fortsat til Bjernede, hvor de opgav deres søgen efter præstegården og tog hjem til Ringsted.

Efter et par timer vendte matheleverne tilbage fra deres skjulesteder.

– I mellemtiden var også mor og fatter kommet hjem. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg på intet tidspunkt i mit liv har været så bange, som da jeg forsøgte at sidde og læse latin og lade uberørt, mens jeg ventede på, at schalburgfolkene når som helst kunne banke på døren, fortalte Bengt Lindeberg.

Kort tid efter forlod matheleverne Slaglille Præstegård.

Under 2. Verdenskrig tjente mange præstegårde tjente som skjulesteder for folk, der måtte gå under jorden. En københavnsk præst tog initiativet til at danne et netværk af nationalt pålidelige præster landet over. Det blev kaldt »Præsternes uofficielle Forening«. Opgaven var at bistå og huse de forfulgte jøder, frihedskæmpere under jorden, engelske agenter og allierede flyvere. Socialministeriet sørgede via Præsternes Uofficielle Forening for forsendelse af fødevarepakker til de danske jøder i Theresienstadt..

Flere jødiske familier fik husly i Slaglille Præstegård.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.