Øster Bjerregrav - Landkort

Der var engang en bronzealderhøj

”Du skal op ad Over Fussingvej og lige før ”Skivhøw” drejer du til højre”! Den besked kan man risikere at få, hvis man spørger en ældre bjerregravborger om vej.

Øster Bjerregrav - LandkortNår spørgeren så vil have at vide, hvor ”Skivhøw” ligger, så får han fortalt, at det er marken mellem Bjerregrav og Over Fussing. Men du vil lede forgæves efter navnet på kort over byen.

I et næsten 200 år gammelt digt af bjerregravpræsten Briem dukker navnet op: Udsigt fra Skibshøj. Det er altså en nu sløjfet oldtidshøj, der har givet navn til et sted i byen. Uden at nogen vel i dag kender baggrunden.

Præsten står på højen og beskriver, hvad han ser.
”Så nævn min strengeleg,
De stille glæder
Som denne udsigt herligt skænker mig
Så tidt jeg denne kæmpehøj betræder
Og hver gang næsten mere lykkelig”

Mod vest kan han skimte Viborg Domkirkes tårne, vel 30 km borte, og bag Læsten ser han Hammershøj og Ørum.

Øster Bjerregrav - Skivhøw udsigtHvad var det for en kæmpehøj, der lå her engang, og hvornår er den blevet pløjet ned?

I 1890 registrerede en arkæolog oldtidshøje på egnen og noterer, at der på en mark ved skellet mellem Øster Bjerregrav og Over Fussing var rester af en sløjfet høj. Så på et tidspunkt mellem ca. 1830, hvor præsten kunne nyde udsigten fra Skibshøj og 1890 er højen altså forsvundet.

I 1990 blev stedet igen besøgt af en arkæolog fra museet. Han fandt nogle store sten, hvor højen havde været og aftalte med ejeren af marken, Per Axelsen, at der måtte foretages en udgravning på stedet.

Men på grund af manglende bevilling til arbejdet blev planen opgivet.

Nationalmuseet kan kun oplyse, at der var tale om en høj fra bronzealderen. Og at der var fundet potteskår. Arkæolog Ernst Stidsing fra Randers Kulturhistoriske Museum er bange for, at en udgravning ikke vil vise meget. Der er blevet pløjet for mange gange hen over højen. Om en høvding engang er blevet lagt i højen i sit skib, og at det har givet højen sit navn, det vil arkæologen kun tage som en spændende mulighed.

Men står man på den lille forhøjning, der stadig tegner sig på marken, kan man gøre som præsten dengang og nyde udsigten mod Læsten og Sønderbæk.

Og selv om Skibshøj for længst er pløjet væk, kan man stadig have ”Skivhøw” som et pejlemærke i Bjerregrav.

Kilder: Randers Kulturhistoriske Museum, Nationalmuseet, Pastor Briems Fussingø digte

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.