Landsbyhistorier.dk

Tyvmalkning

Det har været en udbredt forestilling, at ”hekse” kunne omskabe sig til – eller gå i alliance med harer, der så kunne sendes over til naboens køer for at ”tyvmalke” dem. Hjemme afleverede disse ”mælkeharer” så mælken. Det…
Landsbyhistorier.dk

Gravøl

Sognets præst, Bründum, døde i 1831. I den anledning bad enken lærer Mortensen om hjælp, hvorefter denne skrev til Morten Larsen: ”Gode Morten Larsen, fra provstinde Bründum skulde jeg anmode ham og Christian Lassen om, paa Onsdag…